4.3 Tot €1.000.000 beloningen!

 

 

Verklaring Hans Smedema over beloningen

Ik, Hans Smedema, als slachtoffer van een gruwelijke samenzwering van de overheid, sommige medici en familie, loof beloningen uit die totaal kunnen oplopen tot een miljoen euro. Maar pas kan (!) worden uitgekeerd als het geld daarvoor beschikbaar komt. Of uit een schadevergoeding van de Staat der Nederlanden, of uit de opbrengsten van dit gruwelijke en bizarre verhaal, namelijk waar gebeurde misdrijven. Dus op dit moment nog geen beloningen mogelijk! Wel een paar duizend euro. Zelfs een bedrag heel snel van 50.000 euro is mogelijk als het direct deze doofpot bewijst!

Dat lijkt belazeren, maar de kans dat de Staat gedwongen zal worden tot het uitbetalen van een schadevergoeding van een miljoen en meer, is heel erg groot. 70-80% schat ik in. De kans dat mijn verhaal, boek en later waarschijnlijk film geld waard wordt, is geschat ook een 70-80% als het beter bewezen kan worden. Dus daarom wel deze vooraankondiging. Kleinere bedragen kunnen al wel direct en de grotere kunnen nu al schriftelijk worden vastgelegd! Desnoods met percentage latere opbrengst, met een maximum.

Pas op, er zijn vermoedelijk al veel bewijzen voorhanden ergens, dus bij eventuele uitbetaling moet daarmee rekening gehouden worden. Maar ieder bewijs is welkom! Neem contact op via [email protected]

Voorbeelden vergelijkbare cases

Ook Fred Spijkers en Willem Oltmans kregen tussen één miljoen en meer dan twee miljoen aan schadevergoedingen van de Staat der Nederlanden.
De beloningen zullen worden uitgekeerd, of door de Staat der Nederlanden zelf, of mijn vennootschap Human Power Services Int. BV, die het verhaal in Nederland zou uitgeven maar wegens verbod politierechter daarmee stopt, of door de door mij opgerichte ‘Hans Smedema Amnesia Foundation’ in Panama. Die heeft voor een aantal begunstigden(zie helden) al instructies, maar ik ben dan wel afhankelijk van het bestuur. De foundation is onafhankelijk, maar het doel is expliciet hulp aan slachtoffers van amnesie en degenen die slachtoffers hulp bieden, met name Hans en Wies Smedema! Beloningen zijn dus expliciet genoemd en een uitkering moet dan ook plaats vinden volgens Panamees recht en kan juridisch ook worden afgedwongen!

Deze zaak is vergelijkbaar met Alexander Solsjenitsin, Mandela, Anne Frank, etc.

Doel

Schadevergoeding kan pas nadat de Staat der Nederlanden op zijn knieën is gedwongen door publieke opinie, en politici moeten bekennen fout te zijn geweest. Sterker nog, dat ze criminele daden tegen mij en mijn vrouw hebben gepleegd. Idem zal mijn verhaal pas waarde krijgen, nadat er voldoende bewijs is verzameld. Pas dan zal het boek goed gaan lopen en zullen er inkomsten komen, die beloningen mogelijk maken. De Staat zou dit normaal moeten doen, maar is hier juist de boosdoener en zal het dus juist tegenwerken! De hufters. Nederlanders jaag op die schoften! Ontslag op staande voet voor ambtenaren die argeloze burgers en dus politici bedriegen. Vroeger zou voor dit soort schoften een Guillotine zijn opgericht!

Helden

Al een tijd heb ik besloten om die mensen die mij wel hielpen en nu willen helpen te gaan belonen. En dat zijn er maar weinig. Ze staan genoemd onder Helden in deze blog. Maar er zijn meer, die ik later zal toevoegen. Sommigen moeten later nog gecontroleerd worden, want zijn tussentijds overgelopen naar onze machtige vijand de Nederlandse Staat zelf.
De hoogte van de beloning zal ik laten afhangen van het risico dat betrokkene liep tijdens de hulp aan ons. En aan de mate van emotionele en financiële schade die men heeft opgelopen. Onderstaand een voorlopige schatting op grond van wat nu bekend is.

Stel dat er een miljoen beschikbaar komt, voorwaarde (!), dan hebben we zelf ook recht op wat daarvan, maar ben ik van plan om bijvoorbeeld Zoicite, dochter van mijn oude Amerikaanse vriend Al Rust, tussen 50.000 en 100.000 euro beloning te geven. Elise B. oud werkneemster van Makelaardij mr. J. Smedema te Gennep, die mij durfde te waarschuwen, schat ik nu op een 50.000 euro. Haar informatie was namelijk cruciaal en bevestigde weer andere!  Kroongetuige dus. Als het de plicht van iemand was, ambtenaren bijvoorbeeld, natuurlijk lagere bedragen. Maar dissidenten dan wel type verzetshelden(Alla Miep bij Anne Frank), met groot risico voor hun baan, juist weer hoog.

Getuigen, die cruciale gegevens boven water weten te krijgen, dus cruciale documenten weten te bemachtigen, bedragen afhangende van het risico dat men liep of loopt. Zeg minimaal vele duizenden euro. Iemand die de betrokkenheid van de Staat, politici of vooral Koningin weet te bewijzen, kan rekenen op een echt fors bedrag. Alles wel relatief ten opzichte van wat er binnenkomt! Maar vergis je niet, wat later binnenkomt kan sterk oplopen.

Te bewijzen en aanwezige documenten

Ik roep alle Nederlanders op om alles wat ze kunnen vinden in files bij de overheid, medici en elders, te kopiëren, veilig te stellen en nu of later ter beschikking te stellen aan mij en betrouwbare politici of onderzoekers. Niet aan Justitie of Politie geven, dan raakt het zeker weg. Die mogen hoogstwaarschijnlijk Politiek en Koninklijk goedgekeurd, niets doen in dit geval en uw bewijzen zullen per ongeluk opzettelijk (staatsbelang) verdwijnen!

Te bewijzen feiten:

 • documenten die betrokkenheid Staat, Justitie, Politici of Koningin bewijzen. Wij zijn een speciaal project binnen Justitie & Nederland, dus veel documenten beschikbaar!
 • documenten die betrokkenheid van mijn broer mr. J. Smedema, het ‘monster  uit Gennep’ bewijzen en zijn cruciale rol daarin.
 • idem die betrokkenheid van de media en beroep op Staatsveiligheid(Koningin) bewijzen bij deze doofpot. Ze zwijgen dit opzettelijk dood.
 • documenten en files, die betrokkenheid corrupte medici en met name psychiaters bewijzen! Prof.dr. Onno van der Hart speciaal natuurlijk. Zie Pages voor alle namen van medici. Zie ook autobiografie deel 1 – Gruwelijk bedrogen.
 • Namen en adressen van de arme assistenten die mij probeerden te helpen, van GGZ Zwolle in 1975, GGZ Drachten rond 1980. Anderen? Voor beloningen en eervolle vermeldingen!
 • Getuigenverklaringen van mensen die op de hoogte waren van de vele verkrachtingen van mijn vrouw en dus namen van daders kunnen noemen en hun betrokkenheid. Vaders ken ik al, maar getuigenverklaringen zijn nog steeds welkom en hebben dus waarde. Rieks P.  zat volgens hem in dienst, maar volgens getuige Jan de Vries kon het weer wel. wie weet hier meer van?
 • Documenten en verklaringen van getuigen, die op de hoogte waren en zijn van de betrokkenheid van Justitie en Politie bij deze doofpot en gedogen van verkrachtingen van mijn arme weerloze vrouw.
 • Met name getuigen en documenten van betrokkenheid College van Procureurs Generaal-Hufters en Ministerie van Geen-Justitie schoften, en de desbetreffende Ministers, zijn veel geld waard.
 • Ook getuigenverklaringen of documenten van betrokkenheid van vroegere BVD en nu AIVD, of andere inlichtingendiensten. Jaag op deze schoften daar. Geen ethisch denkvermogen daar.
 • Bewijzen van stopzetten onderzoek door waarnemend Hoofd Officier Leeuwarden mr. Ruud Rosingh 1991 naar verkrachting door twee vrienden van Leeuwarder verkrachter Hans van der Heide, van mijn vrouw in garage Oranje Hotel Leeuwarden op 12 januari 1991 en het feit dat hij gedwongen werd tot overplaatsing naar Zwolle. Wie kan daar informatie over verstrekken? Kranten artikel toen over stopzetten onderzoek naar verkrachting, dus over mr. Ruud Rosingh op 12 februari 1991 is ook achteraf gewijzigd in bijgaand, graag bewijzen of verklaringen! ruudrosingh12-2-1991
 • 50.000 euro voor het document van 30 pagina’s dat Amerikaan Al Rust, medewerker Militaire Inlichtingendienst onderdeel CIA mij rond 1999 zond ten behoeve van mijn bewijs en verkrijgen juridische hulp, wat door Justitie is weggewerkt en verborgen wordt gehouden voor Hans en heel het Nederlandse volk! Zie speciale Post daarover die ook bij Pages zal worden vermeld.
 • 10.000 euro voor de heimelijke foto door een Politie fotograaf gemaakt van mijn litteken(anus tot scrotum) van het onvruchtbaar maken dat werd gemaakt vlak voor het wegbranden met een lus-electrode door huidarts De Groot in Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten. Men ontkent immers achteraf dat het een litteken was! Dit bewijst dan doofpot bij Geen-Justitie, Openbaar Ministerie en litteken, dus dat wanen zijn uitgesloten.
 • En andere zaken in overleg natuurlijk, er zijn er veel meer!
 • Zie ook page 2.4 Mysterie & Vragen!

Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik naar deze Blog en mijn autobiografie, die het totale mij bekende verhaal bevat met alle namen.

U kunt mij bereiken via het e-mailadres op de hoofd pagina, maar bedenk dat alle emails en telefoongesprekken worden afgeluisterd. Dus geef geen informatie direct. Ze zullen onmiddellijk u proberen tegen te houden.

E-mail: [email protected] , maar noem geen cruciale informatie nog. Maak eerst afspraak met mij. Als ik niet antwoord klopt er al iets niet!

Als op andere wijze al informatie bekend is inmiddels, zal afgeweken kunnen worden van de bedragen.

ing. H. (Hans) Smedema, Nederlands vluchteling, Drachten, januari 2008 en 2010, Parcent

Copyright 2008-2010 Hans Smedema Drachten & Parcent, Alicante, Spanje