3.3 Waarschuwing meisjes!

Waarschuwing meisjes!

Ik waarschuw meisjes nog eens indringend voor het feit dat ze kunnen worden gedrogeerd door misbruikers en opzettelijk ernstig getraumatiseerd. Met als gevolg geheugenverlies en uiteindelijk volledige mentale gehoorzaamheid aan de misbruikers. Seksslaaf dus. Een vorm van geestelijke gijzeling wat NIEMAND door zal hebben! Dat trauma kan als het langdurig en ernstig genoeg is, leiden tot verdringing en geheugenverlies voor alles wat er mee te maken heeft. In ons gruwelijke geval brachten de daders het opzettelijk toe! Ze wisten hoe je brein daarop zou reageren! Deze had psychologie gestudeerd en in een oud Arabisch boek gelezen hoe je een volgzame slavin maakte en hoe dat moest. Veel goedkoper dan de dure medicijnen te gebruiken die mijn vriendin in het begin heimelijk dagelijks (!) kreeg toegediend en haar ‘s nachts weerloos en wilsonbekwaam maakten! Dus criminelen zullen dat vaker toepassen, terwijl de politie daar niets van weet en er natuurlijk ook niets van snapt. En de achterlijke psychiaters kun je rustig vergeten, daar heb je helemaal niets aan. Integendeel die ontkennen stompzinnig zelfs nog dat zoiets mogelijk is! ‘De aarde is plat, ik zie het toch zelf’ figuren.

Drogeren op zich is natuurlijk wel redelijk bekend. Maar iedereen denkt vermoedelijk dat het daar dan mee ophoudt en dat je het wel degelijk merkt later ‘ergens’ aan. En dat klopt, maar in het geval met mijn toenmalige vriendin slechts heel zwak. En omdat ze van niets wist en dus ook niets kon vertellen, ging die kans helaas voorbij met dramatische gevolgen. Een jaar lang misbruikt is wel heel uitzonderlijk, zeker als je vriend die veel bij je was en haar eigen familie in het weekend zelfs niets in de gaten had! Ik zelf werd gewoon ook even gedrogeerd met een biertje en wist de volgende morgen van niets meer. Sommige ‘loverboys’ kunnen wel eens gebruik maken van dezelfde technieken! Niet bij ieder meisje, maar niemand die het nu nog door heeft! Je eigen familie zal het niet door hebben en jijzelf ook niet, en krijgt opdracht om het niet te vertellen en doet dat ook volgzaam. Je volgt door eerst die drug of gif bevelen dan gewoon op. Het is een middel dat ook wel bij dier proeven wordt gebruikt. Dan weet het dier later van niets meer en wordt het niet vals! Alleen je naasten kunnen die vreemde gedragingen opmerken, maar zijn daar onvoldoende op voorbereid door de ontkenningen van psychiaters.

Maar je ouders en vrienden kunnen ook denken ‘wat doet ze raar, nou ze moet het zelf maar weten hoor’. En dan ben je vervolgens kansloos. In ons geval was het zo erg, vooral na het gebruik van een stroomstok  (voor dieren) dat mijn vriendin een jaar lang werd misbruikt zonder dat wij het zelf door hadden met ernstige traumatische verdringing en ook zij zelf kon er niets over vertellen. Slechts één keer na vele maanden, vertelde ze mij angstig dat ze niet meer naar Utrecht wilde waar ze werkte en haar kamer had. Maar toen ik vroeg waarom dan niet zo plotseling en wat er dan aan de hand was, of huisbaas Jan van Beek iets met haar deed, zei ze niets! Zo geïndoctrineerd en gehersenspoeld was ze toen al. Een willoos slachtoffer voor de psychopaat die haar die kamer verhuurde. En zo zullen er dus veel meer zijn, maar door de huidige stompzinnige ontkenningen van alle betrokken hulpinstanties, zullen die net als wij weerloos en hulpeloos zijn.

Nu na dertig jaar geloofd ze mij nog steeds niet, maar dat komt ook omdat niemand het haar ooit heeft willen vertellen en omdat ze daardoor haar hele leven kon worden misbruikt zonder dat ze het zelf besefte of ik dat door had met ook amnesie van diezelfde psychopaat uit Utrecht. Bij haar had het geleid tot een zogenaamde dubbele of emotionele persoonlijkheid. Dus ze was er even niet en na afloop was ze weer gewoon dezelfde lieve vriendin en wist van niets meer. Dat ze werd misbruikt weet ze zelfs nu nog niet na dertig jaar en ondanks mijn vele proberen. Maar bij haar was het wel heel erg, omdat het ook nog eens in de doofpot werd gestopt door haar domme familie en een ‘achterlijke’ justitie. Dus het misbruik ging gewoon door en dus werden de trauma’s ook alleen maar erger in plaats van minder erg. Ze heeft zelfs kinderen van misbruikers, zonder het te beseffen, want ze is immers nooit vreemd gegaan. Dus is dat volgens haar (en terecht met de gecombineerde doofpot) onmogelijk!

Wel is bekend dat je al vrij snel in hun macht kunt zijn en bevelen opvolgt. Zeker na drogeren met speciale medicijnen daarvoor, die geheugenverlies tot stand brengen en je gehoorzaam maken. Zij, maar ook ik zelf volgden braaf zijn bevelen op, zonder dat we dat zelf nota bene door hadden. Ik weet inmiddels dat mijn brein dan gewoon bijna stil ging staan en dat heb je zelf niet door! Ik kon pas weer denken als ik aan wat ‘normaals’ ging denken! Je moet het zien als een zwart gat wat alles opslurpt wat je niet aan kunt. Maar het is niet weg, het wordt alleen anders opgeslagen en komt later pas na acceptatie pas weer moeizaam terug. Want het is niet logisch opgeslagen zoals normaal wel gebeurd!

Psychiaters zijn te dom (achterlijk onnozel) om dit door te hebben, als iemand hun dit zou vertellen en om hulp vragen is de kans levensgroot dat die persoon voor paranoïde wordt aangezien en als hij of zij dat doorzet, kan die in een inrichting worden opgenomen. Dat is mij (bijna) overkomen! Inmiddels een zeven psychiaters verklaren mij rustig en gewetenloos voor paranoïde en een enkeling probeerde zelfs om mij gedwongen te laten opnemen. Dus ik vertel over een ernstige reeks misdrijven voornamelijk mijn vriendin en vrouw overkomen, en de achterlijke psychiaters ontkennen dat gewoon en dus kan ik geen medische hulp krijgen voor mijn arme vrouw! Politie wil weer niets doen omdat mijn vrouw van niets weet! Alweer achterlijk gedrag, want iemand met amnesie voor wat plaatsvond weet immers per definitie niet wat er gebeurd is en kan dus nooit aangifte doen! Dat maakt dit misdrijf zo interessant voor criminelen uit het porno circuit. Ze kunnen nooit vervolgd worden, omdat het slachtoffer van niets weet zonder medische hulp! En medische hulp is ook onmogelijk!

Wat ik nog vertellen kan, is de ervaring van mijzelf, namelijk dat als ik iets meemaakte dat met het misbruik van mijn vriendin en later vrouw te maken had, mijn denken dus gewoon tot stilstand kwam. Pas als ik weer aan wat anders dacht kon ik weer normaal denken. En verder dat mijn vrouw tijdverlies had, wat we wel opmerkten, maar niets mee konden door de stompzinnige doofpot. Dus ze ging twee maal naar de bouw om zogenaamd advies te geven aan de bouwvakkers, maar werd in werkelijkheid daarheen gelokt en misbruikt. Zij wisten wel van haar handicap, net als familie, justitie en betrokken medici, wij beide alleen nog niet. Ze wist achteraf niet wat ze daar van één uur tot vijf uur had moeten adviseren! Ook was ze een keer stomverbaasd toen er plotseling honderd gulden op het nachtkastje lag. Of ik dat daar had neergelegd? Wij konden door de doofpot niets met die vele waarschuwingen. Dus zo kon het nooit uitkomen. Want ik verdrong het ter plaatse ook en elk misbruik was steeds weer nieuw! Ongelofelijk? Ja, maar wetenschappelijk al lang bewezen. Onmogelijk? Nee! UMCG bevestigd het en nu een psycholoog uit Miami Florida ook al.

Dus toen men besloot om ons niets te vertellen en het samen met justitie in de doofpot te stoppen, waren we beide vogelvrij en weerloos gemaakt. Dertig jaar lang kon men haar misbruiken vrijwel onder mijn ogen en niemand die op het idee kwam om mij of haar voldoende (!) te waarschuwen en medische hulp aan te vragen. Zelfs niet toen er kinderen van verkrachters kwamen. Acht laat ze maar mooi lopen, wat kan ons het schelen. Na ons de zondvloed. Onze familie was gewetenloos bezig.

Zorg ervoor dat deze informatie op de juiste plaatsen terechtkomt. Wellicht dat een naaste het herkend en je wel kan helpen. Ze mogen mij ook rustig bellen In Drachten. Mijn boek zal hier veel meer over vertellen en het waar gebeurde verhaal vertellen. Zal voor velen zeer educatief zijn.

Hans Smedema E-mail: [email protected]