3.2 Moord na drogeren

Print Friendly, PDF & Email

Uit mijn reconstructie blijkt dat er in Nederland moorden worden gepleegd door drogeren, die door politie en niet als moorden worden gezien, maar als ongevallen worden afgedaan.

Ook kunnen argeloze slachtoffers gedrogeerd worden en een opdracht tekenen en later ook weer onder invloed of gedrogeerd geld overmaken! Politie doet niets in zo’n geval!

Alleen al voor het waarschuwen en noemen van deze mogelijkheden, zal men mij vanzelfsprekend als waanzinnige en zwaar gestoorde neerzetten, maar toch het volgende wat later de volledige waarheid zal blijken te zijn:

Ik werd in 1975 naar Zeist gelokt, heimelijk gedrogeerd en kreeg de opdracht mee om op de terugweg naast een vrachtwagen heel hard aan het stuur naar rechts te trekken. Doordat een vrouw het drogeren opviel werd voortijdig de hersenspoeling beëindigd, omdat de politie kwam. Het middel maakt je gehoorzaam en zorgt voor geheugenverlies, het wordt vermoedelijk gebruikt bij hypnose of dier proeven. De Telegraaf melde ook later dat de overdosis dodelijk had kunnen zijn en geheugenverlies tot stand brengt! Politie zwijgt nu natuurlijk in alle talen! Dat is logisch gezien de . Maar ik kreeg wel bijna nog een hartaanval onderweg en trok inderdaad hard aan het stuur, maar kon precies tussen twee vrachtauto’s door. Ik overleefde dus net door te weinig drugs. Dader Jan van Beek gaf later aan, toen hij alles aan mij opbiechtte, dat de moordaanslag was mislukt. Volgens hem was het niet de porno industrie, maar medewerkers van justitie of .
Men wilde hun blunders ‘even’ uitpoetsen en er zijn Nederlanders genoeg, dus…

Jan van Beek stelt ook: Later in 1980 toen mijn buurman uit ‘t Harde onderzoek liet doen door journalisten bij Tijl en te dicht bij de waarheid kwam, werd hij onder valse voorwendsels (informatie over mij) naar Dronten gelokt en ook gedrogeerd door heimelijk iets in het glas te doen. Op hetzelfde moment werd ik naar Elburg gelokt en kreeg precies op het juiste moment telefoon dat de afspraak niet door ging en ik dus weer naar huis kon precies langs de weg die dus mijn buurman Cees ook moest rijden. Hem was voorgehouden dat ik een verhouding had met zijn vrouw en hij moest met zijn auto tegen mij aanrijden door ook hard aan het stuur naar links te trekken zodra hij mij zag. Dan was men van twee lastpakken in één keer af. Lijkt veel te onnozel, maar wel uiterst sluw. De eerste keer mislukte dan ook.

Door een toeval kwam ik de tweede keer pas vlak voor de brug bij Dronten hem tegen en kon hij mij pas zien na over de brug te zijn gekomen. Ik zag nog dat hij schrok toen hij zag en hoorde zelf net over de brug nog wat lawaai wat heel goed het geluid van zijn auto had kunnen zijn die dus links de weg af crashte. En precies dezelfde poging een week of twee eerder van mislukte, omdat ik vlak achter een vrachtwagen zat en hij mij helemaal niet zag.
Men had dus met één ongeval. twee lastige personen ‘even’ uit de weg willen ruimen! Ik was inderdaad twee maal naar Elburg gelokt, waarbij beide keren de afspraak werd afgelast!
Ik schrok dan ook behoorlijk toen ik later hoorde dat precies op dat moment mijn buurman een hartaanval had gehad en was overleden. Pas later vertelde Jan van Beek mij dat verhaal door de telefoon en pas in maart 2000 kwam mijn geheugen terug.

Het feit, dat het verhaal van Jan van Beek, precies overeenkomt met mijn eigen verhaal wat ik me nog als de dag van gisteren herinner, maakt zijn verhaal uiterst geloofwaardig voor mij. Gevoegd bij mijn verhaal en flashbacks over de aanslag op mijn leven in Zeist, wat impliciet op de oude artsenkaart nota bene vermeld staat, wordt het de volle waarheid. Ook Jan van Beek noemde die aanslag zelf.
We moeten er dus rekening mee houden dat we in Nederland vogelvrij zijn voor gewetenloze lieden binnen de overheid, maar natuurlijk ook gewone criminelen, die vrij spel hebben door hun ‘achterlijke’ omgeving.

Sommige ongelukken zijn geen ongelukken, maar opzet. Als er iemand in het spel is die achteraf niet weet waarom het gebeurde, dus geheugenverlies heeft voor het gebeurde, kan er er dus ook sprake zijn van drogeren. Van de politie en justitie hoeven we geen hulp te verwachten. Dit gaat hen volledig boven hun pet. We zijn dus vogelvrij en zullen dit zelf moeten oplossen!

Kan heel goed zijn, dat justitie of andere diensten zijn geïnfiltreerd door criminelen ‘Groep Mengele’ en dat die zich rot lachten om de ‘achterlijkheid’ van hun omgeving. Dat zou wel eens mede de reden kunnen zijn dat veel pogingen van justitie mislukken om onverklaarbare redenen.

Dader en huisbaas Jan van Beek uit Utrecht noemde overigens ook de politie in Utrecht , wat kan verklaren waarom wij na de melding van gijzeling, rustig in de handen van de verkrachters achter gelaten werden. Men kreeg in natura betaald door de diensten van de meisjes. Ze keken even de andere kant uit. Toch immers maar de dochter van een ander! Ze hadden door hun onnozelheid of achterlijkheid misschien eerst niet eens door dat die feitelijk gegijzeld werden en weerloos waren. Net als nu bij de lover boys en anderen, en lieten dus mijn vriendin rustig liggen bij wat voor hen wellicht gewoon pooiers waren. Daarom dat ook nu later bleek dat alle files, die er wel hadden moeten zijn volgens rechercheur Voshol uit Leeuwarden, ontbraken! Mede de reden, dat nu justitie en politie niets willen doen en wijzen op mijn vrouw die immers van niets weet en geen aangifte kan en wil doen. In het boek uitgebreider natuurlijk. En mocht mij iets dergelijks overkomen, of mijn arme vrouw, wees dan gewaarschuwd en kijk wat verder dan je neus lang is en vooral wat langer dan de standaard vijf seconden.

Ook in het boek het verhaal dat mijn broer mij belt op de zaak en veertigduizend gulden telefonisch door mij laat overmaken, maar de volgende dag van niets weet! Getuigen daarvan was Stella van Arkel die mij gelukkig wist te verdedigen toen. Hij werd blijkbaar dus door Jan van Beek zelf gedrogeerd en had al eerder gedrogeerd een opdracht gegeven aan communicatie bureau Van Beek Utrecht (vermoedelijk van dader Jan van Beek), en dus ook gedrogeerd betaald! Politie doet dan helemaal niets! U hebt toch zelf opdracht gegeven? En zelf betaald? Nou dan!Bewijs onmogelijk omdat het , broer Marnius in dit geval, immers zich NIETS herinnerd van de gebeurtenis waar hij werd gedwongen om mij te bellen en het geld over te maken! Dus hoe kan hij ooit aangifte doen? Secretaresse Stella en ik waren ook stomverbaasd en snapten er niets van natuurlijk. Wie verwacht zoiets nou?

We moeten helaas leven in een ‘achterlijke’ wereld en maar weinig mensen kunnen ‘out of the box’ denken en dus dit bovenstaande bevatten.

Andere moorden?

Door de corrupte opstelling van Prof. dr. J.R. (Robert) van den Bosch werd het vermoorden van opponenten mogelijk gemaakt en is Robert dus schuldig aan dat mogelijk maken en wellicht zelfs medeplichtig! Dit samen met . Onno de Duivel.

  1. Zo werd mijn buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde vermoord volgens verkrachter Jan van Beek, toen hij te dicht bij de waarheid kwam. Leek een hartaanval, maar hij werd heimelijk naar Dronten gelokt en zwaar gedrogeerd en moest onder hypnose zijn auto tegen die van mij aanrijden. Wat maar net mislukte!
  2. Ook betrokken Directeur Leeuwarder Courant werd hoogstwaarschijnlijk vermoord door verdacht auto ongeluk. Hij was als enige op de hoogte van het heimelijk ‘s nachts opnieuw drukken voor 7000 gulden van een pagina uit de L’der Courant met het negatieve artikel van journalist Chris Kruizinga(ook Rotary vriend) over mijn andere Rotary vriend waarnemend hoofd officier justitie mr. Ruud Rosingh die in opdracht Justitie Den Haag zijn onderzoek moest stoppen naar de verkrachting van mijn vrouw door twee vrienden van Hans van der Heide(vriend broer Ruud).
  3. Journalist Chris Kruizinga stierf ook nogal plotseling na het artikel! Net als mijn mentor bij de Rotary Paul Brenninkmeyer die mij vertelde van het auto ongeluk van de directeur L’der courant en blijkbaar te veel vragen stelde en of wist inmiddels.
  4. Ook George Baker kwam door een verdacht auto ongeluk om het leven nadat ik daar met hem( en Major Al Rust) over deze zaak had gepraat en hij dus een belangrijke getuige was geworden.

Pure intimidatie en moorden door de Stasi afdeling binnen Justitie! Er moeten nog anderen zijn die ook gewoon even vermoord zijn. Met hun Koninklijke bescherming en beroep staatsveiligheid kon deze corrupte afdeling immers alles doen zonder angst voor uitkomen!

Politiek asiel

ing. , 18 januari 2007. Copyright 2007 Drachten.