3.1 Autobiografie & Film!

Print Friendly, PDF & Email

Boek en film ‘Vechten tegen het onbekende’, een ‘Levenswerk!’

Te koop via Apple, Soni, Diesel, vele andere ebook-verkopers en o.a. 

Aangezien dit verhaal zo gruwelijk is en zo buitengewoon, maakt het volgens mij deel uit van het (toekomstig) historisch erfgoed van Nederland. Het hoort, volgens mijn niet bescheiden mening, thuis in het rijtje Multatuli, Anne Frank, Alexander Solsjenitsin, Fred Spijkers, Willem Oltmans en zelfs Nelson Mandela.

Hoewel ieder misdrijf natuurlijk weer anders is en uniek, maar er zijn overeenkomsten volgens mij. In al die gevallen was de familie sterk betrokken, was een corrupte overheid in het spel, en werd de hoofdpersoon door Nederland verstoten en buitengesloten.

Het boek, een ‘Autobiografisch gereconstrueerd dagboek’ beschrijft mijn gehele leven in vier delen. Er zijn nauwelijks gebeurtenissen te bedenken die niet op enige wijze bij de criminele betrokken zijn geweest. Ons beider hele leven is erdoor vernietigd en zelfs nog nadat in maart 2000 mijn eigen geheugen met eerst onbegrijpelijke flarden begon terug te komen. Het is daarmee dus mijn biografie en het boek is dan dus een autobiografie. Wat prima is, want dan kan het meest verteld worden zonder te worden verboden en zal de impact ook het grootst zijn.

Het boek heeft de titel ‘Vechten tegen het onbekende’ gekregen. Immers daar moet ik het tegen op nemen, en het verwijst ook nog mooi naar het onbegrip van onnozele mensen die zich niet kunnen voorstellen dat een vrouw misbruikt en verkracht kan worden, zonder dat ze dat achteraf zelf nog beseft. Iemand met een dubbele persoonlijkheid, is voor hen iemand met een enkele persoonlijkheid, want ze zien (!) er maar één! Ik noem dat ook wel ‘de aarde is plat, ik zie het toch zelf’ types. De meeste psychiaters vallen daar overigens blijkbaar onder!

Alles wat langer duurt dan vijf seconden nadenken begrijpen deze ‘achterlijk onnozele’ mensen niet. Ze zouden het wel kunnen begrijpen, maar nemen daar niet even de tijd voor. Mij daar even naar vragen al helemaal niet. Ik word doodgezwegen. Opzet dus. En opzet samen met onnozelheid noem ik dus maar ‘achterlijk’. Oké, wel wat overdreven, ‘achterlijke onnozelheid’ is misschien beter, maar met lief zijn lossen we dit misdrijf echt niet op.

Voor totaal overzicht alle betrokkenen bij deze zaak zie Post Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema!

Het boek is ook een aanklacht tegen:

  • die weigerde om zijn plicht te doen en zelfs een onderzoek naar verkrachting door twee mannen gewoon liet stoppen om hun eigen doofpot niet in gevaar te brengen.
  • Politie die ons in de steek liet en nooit iets heeft gedaan, zelfs niet na waarschuwing gijzeling.
  • Onze wederzijdse gewetenloze families die al het gruwelijke gewoon lieten gebeuren en gewoon door feesten.
  • De laffe advocatuur die weigert om ons bij te staan. Niemand en ook nog onder valse voorwendselen! Geen tijd! Al vier jaar hebben ze zogenaamd geen tijd!
  • De laffe media die ons in de steek lieten en alles proberen dood te zwijgen. Met hun hulp was het in een week of twee opgelost.
  • En heel belangrijk, tegen de ‘achterlijke’ en gewetenloze medici, die ons aan alle kanten hebben bedrogen.
  • Onze oud vrienden, die zonder uitzondering ons mooi lieten bedriegen en haar lieten misbruiken.

Het is ook een ode aan de paar mensen die mij/ons wel onbaatzuchtig hebben gewaarschuwd. O.a. de vermoorde Cees van ‘t Hoog, de Amerikaanse captain/major Al Rust die door de Nederlandse overheid tien jaar lang moest creperen, Elise B.(tot ze mij ging verraden) en Stella van Arkel. Zie bij ‘de helden’ en er zijn er wat meer.

Het boek is feitelijk een dagboek en is uitzonderlijk en bizar, ook heel leerzaam en maatschappelijk nuttig. Gezien het bizarre, zal het ook vrijwel zeker verfilmd gaan worden. Daar leent het zich uitstekend voor en zal zelfs zeer educatief zijn. Een filmscenario begint al vorm te krijgen en wordt heel bijzonder!

You can test your book’s significance by asking these questions…

Is it filled with action if fiction? Is it exciting?
Is it fun to read? Have humor?
Does it teach the readers something new or interesting? (educate), Yes! Oproepbare emotionele persoonlijkheid met vrouw 28 jaar lang verkracht zonder het zelf te beseffen!

Does it present useful, original and unique information?,     Yes! Politieke en Koninklijke samenzwering in Nederland op verzoek familie!

Does it have potential to positively affect the reader’s life? Yes! Maakt hun weerbaarder, speciaal jonge vrouwen en meisjes!

Is the message said in a unique way? Does it brand you or your business? Yes! Zeer open en chronologisch verteld door

Does it answer an age-old question such as the meaning of life?  Yes! Waarom liegen mensen zo graag, terwijl de waarheid veel eenvoudiger is?

Does it create a deeper understanding of human nature?      Yes! Mensen zijn niet eerlijk! Hoe meer je de mens leert kennen hoe meer je van de dieren gaat houden!

Does it give skills and information to help individuals?    Yes! Weerstand tegen loverboys en drogeren van meisjes en jonge vrouwen!

Will the particular audience want or need its information? Yes! met Koningin als oorzaak zijn uitzonderlijk en leerzaam! Eye-opener!

Of these 10 significance tests, it takes only…

One for an article or blog post.
Two for a book.
Three for a top seller.
Five for a Pulitzer Prize.
Six for a literary classic.

Hoofdtitel ‘Vechten tegen het onbekende’.

Er komen drie versies:

  1. onderzoeksversie, ca 1300 pagina’s en meer dan 500.000 woorden. Tevens mijn schriftelijke verklaring en dus een juridisch document wat niet gewijzigd kan en mag worden.
  2. romanversie voor in de boekhandel ca 600/700 pagina’s. licht gecensureerd.
  3. filmversie, ca 200 pagina’s. Gedramatiseerde versie. Outline/Structuur is klaar! Script onder constructie! Dan filmboek!

Deel I – Gruwelijk bedrogen – 389 pagina’s, voor onderzoekers en misdaadbestrijders is een digitale onderzoeksversie(schriftelijke verklaring) van Juli 2010 beschikbaar bij Pages – 7 Besloten deel

Deel II – Onmogelijke flash backs – 236 pagina’s, Onderzoeksversie juli 2010 is ook bij Pages – 7 Besloten deel,  digitaal voor onderzoekers en misdaadbestrijders beschikbaar.

Deel III – Verstoten door Nederland – 481 pagina’s, Onderzoeksversie is klaar en digitaal beschikbaar.

Deel IV – J’Accuse – ca 300 pagina’s, klaar maar nog even achtergehouden, maar is grotendeels al genoemd en te lezenop deze Blog!

Alle delen zijn ook al vertaald naar Amerikaans Engels en wachten is op uitkomst Hoger Beroep Gerechtshof Arnhem!

Totaal dus nu al 1106 pagina’s en 466.414 woorden! Het geheel straks dus een 1300 pagina’s en ruim 500.000 woorden voor de onderzoeksversie en mijn schriftelijke verklaring van wat ons is aangedaan!

Wijzigingen natuurlijk voorbehouden. Outline en structuur filmboek ligt ook al klaar! Script volgt!

Publieke digitale Eboeken en Engelse Ebook vertaling met 20% inzage te koop de meeste digitale boekhandelaren.

ing. Hans Smedema, 11 januari 2008, wat aangepast later.

copyright 2007-2011 Hans Smedema Drachten, Xalo/Jalon, Alicante, Spanje