image_pdfimage_print

Regiezitting Hof 12-12-2011

Regiezitting Hoger Beroep Hans Smedema Affaire 12-12-2011 gerechtshof Arnhem!

OM vertegenwoordiger Hoger Beroep Hans Smedema affaire, Advocaat Generaal mevr. mr. Pastoor Parket Arnhem, ook al weer corrupt?  Ze weigert namelijk een doodsimpele DNA/vaderschapstest van 500 euro die deze hele huiveringwekkende zaak sinds 2000(!) in een uurtje oplost! Maar probeert kwaadaardig om Hans Smedema via psychiatrisch onderzoek snel even ‘geestelijk gestoord’ te laten verklaren en zo op corrupte(!) wijze door fraude haar(?) zaak te winnen! Alle aangiften tegen de klagers en vele anderen, bestaan foto’s van het misbruik en het cruciale feit dat verdachte(!) Hans Smedema in werkelijkheid sinds 1972 slachtoffer is, houdt ze corrupt voor het Hof verborgen! Staatsterreur!

TussenArrest en PV Regiezitting:

Missie OM:

De openbare aanklager klaagt de verdachte aan in naam van de samenleving. Toch is de officier in ons rechtssysteem niet de “advocaat van de samenleving”. Hij is onpartijdig en moet álle relevante feiten en omstandigheden melden, ook die in het voordeel van de verdachte zijn. In het proces staat de waarheidsvinding centraal. Het OM moet verder het slachtoffer informeren over de procesgang en zijn rechten daarbinnen. De officier verwoordt in zijn eis het maatschappelijk ongenoegen en doet met de eis recht aan dader en slachtoffer. De strafeis moet in verhouding staan tot wat er is gebeurd en er moet sprake zijn van rechtsgelijkheid. Het OM wil met de sancties onder meer bereiken dat waar mogelijk de (im)materiële schade aan de benadeelde wordt weggenomen en de maatschappij wordt beschermd tegen verdere normoverschrijding door de dader.

Maar in dit geval zijn Hans & W..s  Smedema het slachtoffer van een huiveringwekkende beproeving en marteling sinds 1972 en gaan door de kwaadaardige opstelling van het OM zelf(!) alle daders/verkrachters opzettelijk vrijuit door een Koninklijke vrijwaring, terwijl slachtoffers Hans & W..s nog steeds(!) gruwelijk lijden, re-traumatisatie hufters! Nooit in al die 40 jaar heeft het OM ook maar één dader vervolgd, maar wel(!) laf en gewetenloos slachtoffer Hans Smedema valselijk aangeklaagd voor het beschuldigen van die daders, wat nota bene zijn burgerlijke plicht was om zijn vrouw te beschermen! 

Verdachte(!) voor corrupt Openbaar Ministerie in plaats van 40 jaar slachtoffer!

Na 40 jaar van gruwelijke misdrijven tegen de sinds 1972 weerloze Hans & W..s Smedema, waar familie, justitie en medici wel van op de hoogte waren en het argeloze verliefde stelletje niet, worden in 2009 niet de daders, maar juist het volkomen onschuldige slachtoffer Hans Smedema door OM, bij rechtbank Leeuwarden en in 2011 gerechtshof Arnhem, gewetenloos als ‘verdachte’ neergezet! Huiveringwekkend gezien het veel meer dan duizendvoudige verschil, en het zal dan ook verfilmd worden. Pure staatsterreur! Zie E-boeken.

De onschuldpresumptie is daarbij gewetenloos opzij gezet! Daarmee ook de presumptie ‘een slachtoffer moet als slachtoffer worden beschouwd totdat het tegendeel wordt bewezen!’ Hans werd bij voorbaat al ongeloofwaardig bevonden en dus ieder onderzoek geweigerd! Daardoor is sprake van overtreffende trap van secundaire victimisatie en re-traumatisatie! Een nieuw trauma doordat er o.a. geen recht voor Hans & W..s Smedema meer mogelijk blijkt! Integendeel(!), de daders en medeplichtigen worden geholpen de slachtoffers aan te vallen! 

Geen enkele verkrachter en medeplichtige is ooit vervolgd, ondanks meerdere aangiften door Hans Smedema en verzoeken om vervolging door OM! Ook hier blijkt het corrupte OM zowel in Leeuwarden, als in Arnhem niet geïnteresseerd in vervolging van de daders, of in enig onderzoek daarnaar! En de media zoals Telegraaf blijven deze zaak doodzwijgen! Het Nederlandse volk mag van niets weten!

Fraude OM tijdens politierechter Pro Forma schijnzitting 9-2-2009

OM & Officier Justitie Petra Rietveld-Hoekstra houdt 51 politie dossiers en meerdere aangiften tegen klagers verborgen, en politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden weigert doodsimpele DNA/vaderschapstest van 500 euro die deze huiveringwekkende zaak sinds 2000 in een uurtje kan oplossen! Hans bood 10.000 euro voor die DNA-test in opdracht rechter(!), wat werd geweigerd en frauduleus NIET in het Proces-Verbaal van de zitting is genoemd! 

Hier ook nog even de vervalste DNA tests waarvan in april 2004 vergeefs aangifte politie Drachten werd gedaan en pas na 5 maanden wachten op toestemming justitie(!) werd geweigerd om proces-verbaal op te maken! Doofpot Kroon in volle omvang! Koningin Beatrix moet beschermd worden, Hans & W..s worden gewetenloos opgeofferd!

 

Zie ook Page 1.2 Misdrijven chronologisch. Al eerder bleek tijdens en voor de zitting rechtbank Leeuwarden van politierechter Jeroen van Bruggen het OM (Openbaar Ministerie) in de persoon van de blijkbaar oneerlijke, dus corrupte officier Justitie(OM) Petra Rietveld-Hoekstra uit Drachten, de waarheidsvinding en rechtsgelijkheid geweld aangedaan. Ze bleek net als de blijkbaar corrupte politierechter Jeroen van Bruggen zelf, niet geïnteresseerd in de al aanwezige bewijzen zoals schriftelijke bevestiging(Pleidooi/Productie 1 -Rapport pag. 35 van 63) uroloog Smorenburg over onvruchtbaar maken Hans, en de feiten zoals in 2004 na 5 maanden in opdracht Kroon(we wachten op toestemming justitie!) geweigerde vervolging door OM(ontbreken rechtsgelijkheid!), maar uitsluitend net als criminelen, in het snel even veroordelen van het in dit geval totaal onschuldige en al sinds 1972 weerloze slachtoffer Hans Smedema.

Politierechter heeft daar dan ook onrechtmatig gehandeld tijdens die zitting en niet rekening gehouden met de gruwelijke context van noodweer waarin Hans & W..s Smedema zich nog steeds onschuldig bevinden, en met de vele aangiften sinds april 2004 tegen o.a. klagers.  Die zienswijze wordt min of meer door Moszkowicz gedeeld, zie zijn opmerkingen hieronder. Er was voor Hans duidelijk sprake van het uitzonderlijke ‘Re-Traumatisatie’ en secundaire victimisatie effect! Pure staatsterreur! Zie Page Krant Bizarre smaad!

Maar dat dit krantenartikel ging over een frauduleus gevoerde zitting zult u NOOIT in de Leeuwarder Courant, of Telegraaf lezen! Media zwijgen dit in opdracht Koningin Beatrix dood! Volk mag van niets weten over deze huiveringwekkende samenzwering en ‘Dutch Queengate!

Dat Jeroen van Bruggen onrechtmatig (en kwaadaardig) heeft gehandeld op 9-2-2009 blijkt dus ook uit het onderstaande pleidooi van mr. A. (Bram) Moszkowicz), namens hem door mevr. mr. H. Feenstra tijdens de Hoger Beroep regie-zitting op 12-12-2011 bij Gerechtshof Arnhem.

Hij/zij stellen daarin o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

Al weer fraude OM tijdens regie schijnzitting 12-12-2011

En ook hier voor gerechtshof Arnhem is de tirannieke bevooroordeelde Advocaat Generaal van het OM mevr. mr. Pastoor na eerst abnormaal(!) 2,5 jaar traineren van deze zaak uit 9-2-2009, uitsluitend geïnteresseerd in het even snel veroordelen van het weerloze slachtoffer Hans Smedema! Ze weigert een doodsimpele DNA/vaderschapstest van 500 euro die deze hele huiveringwekkende zaak sinds 2000(!) in een uurtje oplost! Maar probeert Hans Smedema via psychiatrisch onderzoek snel ‘geestelijk gestoord’ te laten verklaren en zo op corrupte kwaadaardige wijze haar zaak te winnen!

Waarheidsvinding? Rechtsgelijkheid? Onschuld presumptie? Eerst alle relevante feiten(weigering vervolging klagers door OM na meerdere aangiften in 2000 & 2004) vaststellen, dus rechtsongelijkheid, en dan pas oordelen? En de vele bewijzen(zie Page 1.5 Bewijzen) en andere eenvoudig controleerbare feiten zoals Uroloog Smorenburg die onvruchtbaar maken schriftelijk(Pleidooi/Productie 1 – Rapport pag. 35 van 63) bevestigde? En zeker na de criminele partijdige behandeling door politierechter Jeroen van Bruggen had eerst een ‘welgemeend excuus’ door haar en het aanbieden van beter onderzoek vooraf in de verwachting gelegen, maar dat gaat haar ethisch denkvermogen blijkbaar ook al weer ver te boven! Standaard (corrupt/onethisch/kwaadaardig) gedrag bij het OM overigens? Ze heeft weer NIETS aan onderzoek gedaan naar de relevante feiten(zie Page 1.2 Misdrijven chronologisch) door Hans genoemd zoals 51 polititie-dossiers die hem wegens psychische overmacht vrijpleiten en de gruwelijke werkelijkheid schetsen waar hij en zijn vrouw sinds 1972(!) aan worden blootgesteld. Staatsterreur!

Ze wil corrupt en kwaadaardig(want onverschillig tegenover onrecht) slechts die drie getuigen horen die Hans eenzijdig(!) even snel kunnen veroordelen en houdt dus de relevante ontlastende feiten van 51 cruciale politie-dossiers en een doofpot die nooit eerder op deze aarde kan zijn voorgekomen, achter voor het gerechtshof en verdediging! Dat is regelrechte fraude, ook als het in opdracht Kroon is! Ze weigert gewetenloos en ijskoud alle getuigen  en DNA test die Hans kunnen vrijpleiten! Ongelofelijk! Je broek zakt ervan af! Wat een corrupte schoft! Waarheidsvinding en onpartijdigheid, wat haar ambtelijke opdracht is, kan haar dus niets schelen! Dit slag incompetente kneusjes binnen het OM moeten op staande voet ontslagen worden. Is het OM een opvangbak voor menselijke kneusjes geworden? Als je slechts een half brein hebt, ga dan bij het OM werken? Het zou de vele fouten bij OM wel perfect verklaren!

Maar alle rechtszaken samen kunnen geen toeval meer zijn! Hier is sprake van boze kwaadaardige opzet, vermoedelijk door betrokkenheid(gebaseerd op fraude en bedrog mr. Johan Smedema Gennep) Kroon(lees nu Koningin Beatrix) wat Hans & W..s Smedema ondergeschikt maakt aan Nationale belangen en staatsveiligheid!

Psychiatrisch onderzoek Hans Smedema? Re-traumatisatie!

Zowel voorzitter mr. Roessingh als AG mr. Pastoor met beide zelf blijkbaar beperkte ‘geestelijke vermogens'(psychiatrisch onderzoek dringend gewenst!), eisen vóór ieder onderzoek en horen 17 degelijk gemotiveerde getuigen, schriftelijke bevestiging(Pleidooi/Productie 1 Rapport pag. 35 van 63)  onvruchtbaar maken door Uroloog Smorenburg Drachten(zie Page 1.5 Bewijs), en een autobiografie van ruim 1000 pagina’s(in Engels vertaald) met honderden(!) eenvoudig controleerbare feiten, toch nog eerst een psychiatrisch rapport over de geestesgesteldheid van Hans Smedema! Hoe dom deze lieden met blijkbaar slechts een half brein, zijn? Terwijl er al voldoende bewijs is, wat ze blijkbaar niet gelezen hebben. En een simpel DNA-testje(als niet in opdracht Kroon weer vervalst) van 500 euri het gelijk van Hans Smedema(kinderen van verkrachters) na elf(of 40) jaar een ‘hel op aarde’, al eenvoudig keihard kan bevestigen en dus er geen wekenlang onderzoek met urenlange inspecties, discussies en onderzoeken door meerdere psychiaters en psychologen dan meer nodig is! Dat zou een nieuw trauma opleveren! Secundaire victimsatie en re-traumatisatie!

Zie Post Fraude psychiaters & medici

Ludiek gesteld:

 • Uw vrouw 28 jaar verkracht maar ze weet het zelf niet…?
 • Dubbele persoonlijkheid…?
 • Kunt u dat bewijzen meneer Smedema…?
 • Iedereen ontkent toevallig…?
 • Doofpot…?
 • Justitie zelf en geheime dienst betrokken…?
 • CIA betrokken…?
 • Koninklijke doofpot…?
 • Waarom zouden ze dat dan allemaal doen meneer Smedema…?
En er is een logische verklaring voor dat alles, en gemakkelijk bewijsbaar, maar in de maximaal twee uurtjes is dat nooit samenhangend genoeg uit te leggen. Dat kost veel meer tijd, recherche kennis en inzicht, en feitelijk het lezen van mijn volledige autobiografie! Of doodsimpel bewijs zoals DNA testje en of getuigen onder ede horen.

Psychiaters stellen allemaal zelf immers van april 2000 tot ver in 2005, terecht dat ze geen rechercheurs zijn! Als volgens hun iets zodanig sterk door alle betrokkenen inclusief politie en OM ontkend wordt, dan is de boodschapper Hans Smedema(die nota bene voor 95% over en voor zijn weerloze vrouw spreekt) per definitie voor hun ‘gek’. Niet eens onlogisch overigens. Kortom alleen een rechercheur kan het bewijs leveren via een doodsimpele DNA/vaderschapstest van 500 euro, wat vreemd(corrupt, in opdracht Koningin) genoeg steeds wordt geweigerd!

Prof. Wagenaar stelde over rechters die psychiatrisch onderzoek eisen VOORDAT de feiten vastgesteld zijn: (zie Post Wagenaar over psychiaters)

‘Eigenlijk kun je een onderzoeksopdracht pas aan deskundigen geven nadat(!) de rechter eerst heeft vastgesteld wat de werkelijke feiten zijn.’ 

De stoornis bestaat immers alleen als de beschuldiging waar is, en niet als de beschuldiging onwaar is. De diagnose berust dus niet op psychiatrisch onderzoek, maar op het onderzoek van de politie. De psychiater dient er alleen voor om van gewoon recherchewerk wetenschap te maken. Schijnwetenschap natuurlijk, want zonder een degelijke gevalideerde methode kan er geen sprake zijn van echte wetenschap. De cirkelredenering die leidt van beschuldiging naar diagnose naar bevestiging van de beschuldiging is een soort dodelijke omarming waaruit geen ontsnappen mogelijk is, zoals we zullen zien.’

‘Die vicieuze cirkel is op ten minste twee manieren te doorbreken: wanneer de psycholoog/psychiater zijn diagnose stelt zonder kennis te hebben van de tenlastelegging, of wanneer de rechter de bewijsbeslissing neemt zonder de psychiatrische rapportage te kennen. Maar geen der partijen wil aan zo’n oplossing meewerken; men koestert zich liever in een eeuwig gelijk, ondanks de gruwelijke consequenties voor verdachten en veroordeelden.’

‘Voor de rechter geldt het principe dat hij bij twijfel niet veroordeelt; de deskundige moet de rechter dus precies informeren over de mate van twijfel die met de deskundigenverklaring is verbonden. De psychiatrische diagnose kan veel te onzeker zijn om aan de rechter voor te leggen zonder eerst de feiten te laten onderzoeken.’

Geen enkele psychiater zal onder die omstandigheden Hans gezond durven verklaren, dus ligt die uitkomst nu al vooraf vast. Zonder keiharde bewijzen zal Hans ‘geestelijk gestoord’ worden verklaard. Het kan de truc zijn die gerechtshof wil volgen! Hans snel even ‘geestelijk gestoord’ laten verklaren net als o.a. Erwin Lensink en Theo Tamboer, en op grond daarvan alle getuigen en ieder onderzoek snel onnodig verklaren! Proces al leuk beëindigd voor het echt kan beginnen! En iedereen(Kroon en ambtenaren) gaat dan mooi vrijuit, behalve Hans & W..s dan natuurlijk, maar dat is in Nederland logisch en acceptabel.

Prof. Wagenaar stelde daarover ook nog zie 2.7 Wagenaar over slapende rechters: 

‘Het probleem (in deze passage) is natuurlijk dat het geschil in de rechtszaal wel degelijk gaat over wat er echt gebeurd is: volgens de verdediging is dat vaak wat anders dan wat het OM beweert. In dat geval moet de rechter zich niet beperken tot het bewijs van de tenlastelegging, want dat zijn doorgaans alleen maar verificaties. De rechter moet ook kijken naar bewijs voor het scenario van de verdediging, dat mogelijk een falsificatie van de tenlastelegging bevat. En dit moet de rechter niet alleen doen als de verdediging ermee aan komt dragen: de rechter moet dat altijd doen; het moet zijn fundamentele habitus zijn; hij moet veel meer geïnteresseerd zijn in de falsificatiepogingen die de officier achterwege heeft gelaten dan in de verificaties die zo gewillig worden aangedragen.

‘Bij waarheidsvinding gaat het om het vinden van de best mogelijke hypothese over de waarheid en niets minder. Waar het vaak aan schort is het bewustzijn bij de Nederlandse strafrechter dat hij zelf verantwoordelijk is voor het onderzoek op grond waarvan de hypothesen worden getoetst.’

‘Als het OM en de verdediging niet voldoende informatie aandragen moet de rechter er zelf voor zorgen dat die informatie ter tafel komt; door het onderzoek ter zitting, of door een tussenvonnis waarin verder onderzoek wordt opgedragen aan de rechter-commissaris RC.’

Gerechtshof onbevoegd!

Hier wreekt zich weer de stelling van Hans Smedema(zie Post Vooraf eerlijke rechtsgang)

‘Van een eerlijke onafhankelijke rechtsgang kan nooit sprake zijn, zolang de doofpot van de staat zelf alle bewijzen vervalst of verbergt en OM en rechters ieder onderzoek corrupt tegenhouden.’

Huiveringwekkend is daarbij het feit dat bij Ministerie van Justitie(volgens klokkenluider en kroongetuige justitiemedewerker Elise B.) gewoon al bekend is dat Hans gelijk heeft en dat kinderen NIET van hem zijn! Hans was heimelijk illegaal door de daders onvruchtbaar gemaakt in 1972! Er hoeft dus eigenlijk helemaal niets meer bewezen! Justitie moet alleen even hun files openen! Dus doofpot moet eerst gestopt.

Rechters geen dossierkennis!

Hier de cruciale pagina’s uit het document ‘Pleidooi van 6-2-2009’ door Hans Smedema op die datum bij Parket Leeuwarden persoonlijk afgegeven en tevens persoonlijk overhandigd aan de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen tijdens de zitting zelf! Blijkbaar heeft het Hof daar GEEN kennis van genomen, terwijl de informatie cruciaal is en bekend had moeten zijn ook zonder vermelding door nota bene slachtoffer Hans Smedema die als boodschapper voor 95% over zijn vrouw spreekt!

 

Zie cruciale opmerkingen Hans Smedema in 2e JPG punt 6, 4e JPG punt 1, 5e JPG punt 9 & 10! Cruciale zin(opmerking prof. Wagenaar!)uit punt 10 pagina 13van 63 document Pleidooi 9-2-2009:

‘De stoornis bestaat immers alleen als de beschuldiging waar is, en niet als de beschuldiging ONWAAR waar is! De diagnose berust dus NIET op PSYCHIATRISCH onderzoek, maar op onderzoek van de Politie!’

Hans weigerde daarom ter plaatse iedere medewerking aan weer een psychiatrisch onderzoek en eist EERST onderzoek naar de feiten, o.a. DNA-testje waar hij politierechter op 9-2-2009 al vergeefs 10.000 euro voor heeft geboden, en noemde o.a. de drie rapporten(subjectieve meningen!) die er al zijn en elkaar allemaal tegenspreken:

 • Psychiater Oostveen Drachten in 2000: Hans is paranoïde. Hoewel hij op de hoogte was dat Hans gelijk had en dat dus pure opzet van de medische doofpot KCOM was!
 • UMCG psychiater Bruggemans bevestigde na diverse tests eind 2003 al dat het verhaal weliswaar ongelofelijk is, maar wel degelijk waar kon zijn. Slechts in het geval dat het ongelofelijke verhaal NIET waar zou zijn, dan zou het waarschijnlijk ‘Delusional Disorder’ DSM IV kunnen zijn, wat ze gemakshalve(statistisch meest waarschijnlijke) dan maar aannamen! Hoewel ook daar op de hoogte van het waar zijn, dus fraude in opdracht medische doofpot KCOM. Maar uit tests was hun gebleken dat Hans in ieder geval niet paranoïde was, niet schizofreen en ruim bovengemiddeld intelligent, feitelijk dus gewoon(wel dan wat PTSS) gezond! Wat ook logisch is gezien het feit dat tientallen getuigen het waar zijn tegenover Hans Smedema mondeling hebben bevestigd en dat Hans documenten(o.a. van CIA/Al Rust) heeft gezien die het bevestigen, inclusief foto’s van het misbruik!
 • Hans noemde ook nog het ontlastende rapport van psycholoog Joseph James die ook schriftelijk bevestigde dat het ongelofelijke verhaal wel degelijk waar kon zijn en Hans volkomen gezond vond in juli 2009 Miami Florida(politiek asiel). Dat vond voorzitter mr. Roessingh ook onvoldoende en wil een nieuw recenter onderzoek van zowel een psychiater als een psycholoog, maar het verhaal is sinds 2000 consistent en NOOIT gewijzigd! Autobiografie is ruim 1000 pagina’s met erg veel controleerbare feiten, en ook vertaald in het Engels. Wel voortschrijdend inzicht mbt de politieke samenzwering natuurlijk.
 • Ook wees Hans op het corrupte gedrag van psychiater Koopmans van GGZ Drachten die zonder behandelaar van Hans te zijn, Hans(die rustig onderzoek deed en zijn autobiografie schreef) op grond hysterische reactie vrouw(past bij symptomen dissociatie) zelfs dreigde met gedwongen opname in een psychiatrische inrichting, wat uiteindelijk tot het vluchten naar Spanje heeft geleid!
 • Sterker nog het is een ‘medische doofpot’ waar juist psychiaters en met name deskundige dissociatie psycholoog prof.dr. Onno van der Hart(zie Post J’Accuse Onno van der Hart) in 1975(!) crimineel bij betrokken zijn(Hans deed vergeefs aangifte en medisch tuchtcollege deed niets) en die natuurlijk hun beroepsgroep beschermen, ook ten koste van de weerloze slachtoffers Hans & W..s! Dus is de kans op een eerlijk onafhankelijk psychiatrisch onderzoek in Nederland nihil!
 • Hans sprak vergeefs over en voor zijn vrouw met achtereenvolgens; psychiater Oostveen, neuroloog Van Laar UMCG, psychiaters Bruggeman & Luttikhuizen UMCG, psychiater Mutsaers Haren in opdracht Amersfoortse, psychiaters Van Es & Koopmans(dreigde met gedwongen opname als Hans niet zou stoppen met boek en onderzoek!) GGZ Drachten, telefonisch psycholoog Ellert Nijenhuis de enige die zijn verhaal bevestigde en wou helpen, maar werd geblokkeerd door psychiater Mirjam Kootstra-Venema GGZ Assen, psycholoog Leida van der Heide Drachten, psycholoog Joseph James Miami Florida(politiek asiel), psychiater Compas Florida en psychiater Russo van Psyon Groningen in opdracht Amersfoortse! En nog steeds weigert OM iedere simpel onderzoekje door DNA testje van 500 euro. Moeten rechters dus afdwingen! Al deze kwaadaardige psychiaters moeten voor hun soms opzettelijke foutieve diagnoses zwaar gestraft worden! Totaal nu een 15 stuks elkaar deels of totaal tegensprekende! Zie Post Fraude psychiaters!

‘Wie vrijwillig naar een psychiater gaat, moet zijn kop laten nakijken!’

‘Weet u het verschil tussen God en een psychiater? God vindt zichzelf géén psychiater!’

Maar tijdens een regie-zitting(geen inhoudelijke discussie toegestaan) kan zoiets niet volledig verdedigd worden en als de spreekwoordelijke ‘kip zonder kop’ eiste dus voorzitter gerechtshof mw mr. Roessingh direct een psychiatrisch onderzoek gesteund door de kwaadaardige Advocaat Generaal van OM mr. Pastoor! Twee onnozele vrouwen dus blijkbaar, want deze hele zaak sinds 2000 gaat er nu juist om te BEWIJZEN dat Hans Smedema NIET gek is! Wat met een doodsimpel DNA-testje overigens kan!

Uroloog Smorenburg bevestigt ook schriftelijk het onvruchtbaar maken, wat wanen uitsluit! Dat is ook uitgebreid genoemd in het stuk van 29-1-2009 Getuigen en het Pleidooi van 6-2-2009 Productie 1 – pag. 35 van 63! Waarom dan totaal genegeerd? De twee aanwezige mannelijke rechters waar je wat meer analytisch denkvermogen van zou verwachten, hielden zich daarbij stil! Wel vroeg nog één waarom ik dat onderzoek weigerde, wat ik hem in een paar zinnen al weer emotioneel na al die jaren(!) probeerde uit te leggen. Hij bleek verbaasd te horen dat Hans vrijwillig van 2000 tot 2005 met psychiaters had samengewerkt en helemaal verbaasd dat het Hans Smedema door psychiater Mirjam Kootstra-Venema van GGZ Assen werd verboden(doofpot KCOM!) om met de deskundige(de enige in Noord Nederland) psycholoog Ellert Nijenhuis daar te spreken die vooraf telefonisch Hans al gelijk gaf, sprak van foutieve diagnoses en Hans nota bene graag wou helpen! Er zijn ruim voldoende documenten over, maar Moszkowicz had nog geen onderliggende producties(230 pagina’s) ingediend, wat de voorzitter maar vreemd vond. Ik ook overigens, want ik heb meerdere malen gewezen op het normaal gesproken indienen minimaal tien dagen voor de regiezitting! Een verzoek om een onderzoek met DNA-testje bleef daarmee ook eerst achterwege. Zie Post Appelschriftuur.

Maar iemand van het kaliber van mr. A. Moszkowicz laat je de ruimte om het op zijn manier te doen, dus ik wacht gewoon af. Ik heb geen keuze meer! Overigens stelde ook mr. Baris Kizilocak van Moszkowicz een psychisch onderzoek voor, wat ik ook weigerde! En deze zaak is zo ‘buitengewoon’ dat normale wetten/regels hier toch al niet niet meer geldig zijn, stelde ik al eerder. Als de staat zelf(Kroon) bewijzen(DNA/vaderschapstest, MRI scan en medische files) vervalst en 51 politie-dossiers heeft verborgen voor politie, OM en nu gerechtshof, dan kan alleen buiten Nederland uiteindelijk recht gesproken worden.

Hans Smedema vlucht naar Spanje!

Omdat Hans zich nooit tegenover psychiaters kan verdedigen gezien de doofpot die alle bewijzen vervalst of verborgen heeft, zal een (wekenlang?) gedwongen onderzoek hem tot het uiterste tergen en tot re-traumatisatie leiden,  en met zekerheid tot enorme ruzie met de psychiaters onderzoekers leiden, wat weer negatief zal zijn. Hans heeft immers geen enkel vertrouwen meer in de Nederlandse medici en psychiaters in het bijzonder. Hans nam daarom de enig juiste beslissing toen hij(na gezellig met zijn lieve charmante vrouw in Arnhem nog even gegeten te hebben) weer in Drachten was en boekte direct het eerste de beste vliegtuig naar Spanje, waar hij donderdag 15 december gelukkig (relatief) veilig aankwam. Gevlucht dus voor een te verwachten gedwongen(!) onderzoek door psychiaters! Hans zou dolgraag bij de volgende inhoudelijke zitting aanwezig zijn zodat hij daarover kan publiceren, als die nog komt, maar die beslissing stelt hij nog even uit tot er meer bekend wordt. Politiek asiel ergens kan verstandiger zijn! De zaak Theo Tamboer bewijst dat psychiatrisch onderzoek in een complexe zaak als deze levensgevaarlijk kan zijn ZONDER dat VOORAF de feiten, hier kinderen niet van Hans, glashelder zijn vastgesteld!

Uitspraak over dit eerste deel is nu 23 december 2011, waar deze bevooroordeelde kwaadaardige lieden hoogstwaarschijnlijk gaan beslissen dat Hans wekenlang gedwongen onderzocht moet worden en vanzelfsprekend GEEN simpel DNA-testje in opdracht RC(!, om vervalsing tegen te gaan, kinderen en vrouw werken vrijwillig mee) zal worden toegestaan. Er zullen ook maar weinig getuigen toegelaten worden, die bovendien rustig straffeloos kunnen liegen, omdat ze nooit vervolgd zullen worden omdat ze Koninklijke bescherming genieten en om het gewetenloze Koninklijk huis te beschermen. Deze zaak lijkt weer vooraf gefabriceerd door justitie KCOM, net als bij politierechter Jeroen van Bruggen en procedure 337/87 Leeuwarden.

Hoogstwaarschijnlijk was de opmerking van voorzitter mr. Roessingh dat Hans Smedema alles schijnt te verzinnen al wraakbaar! Het is feitelijk partijdig en NIET onafhankelijk in deze procedure die juist moet bewijzen dat Hans NIET ‘gek’ is! Hans dacht daar net te laat aan, als het al kan bij een regie-zitting overigens. Mr. A. (Bram) Moszkowicz was ondanks dringende verzoeken niet aanwezig om in te grijpen.

Vanuit Spanje wordt het moeilijker voor justitie in Nederland om Hans snel naar Nederland te krijgen voor weer van die onzinnige en overbodige (wekenlange?) psychiatrische onderzoeken zonder eerst de feiten vast te stellen door een doodsimpel DNA-testje. Bij Fred Spijkers werd door staat ook al geprobeerd om hem ‘gek’ te laten verklaren, dus dat is de standaard corrupte strategie daar. Hans bereidt al een nieuwe Politiek Asiel aanvraag voor die dat wellicht ook zou kunnen tegengaan!

En ja hoor op 31 januari 2012 ontvang ik via Moszkowicz de volgende opdracht tot een deskundigenonderzoek door psychiater C.J.F. Kemperman uit Leek via NIFP, in opdracht van Rechtbank Leeuwarden! Dus niet eerst het al sinds april 2000, en april 2004, en op 9 februari 2009 aan politierechter Jeroen van Bruggen 10.000 euro geboden, en tijdens regiezitting weer dringend verzochte simpele DNA-testje van 500 euri, maar een psychiater moet vaststellen of de 3 kinderen wel of niet van Hans Smedema zijn! Dat kan uitsluitend als het pure opzet is om het NIET te doen, dus de doofpot in opdracht KCOM!

 

Het is de eerste keer in het leven van Hans & W..s Smedema sinds ze elkaar als verliefd stelletje in 1971 leerden kennen, dat ze NIET samen kerst en oud en nieuw kunnen vieren! Hans zal proberen om dat gruwelijke feit, wat zijn vrouw zeer emotioneel maakt en ten diepste heeft geraakt, alle betrokkenen zwaar betaald te zetten later. 

 Pleidooi mr. A. (Bram) Moszkowicz via mr. Heleen Feenstra uitgesproken tijdens regie/zitting

GERECHTSHOF TE ARNHEM

(ALS NEVENZITTINGSPLAATS VAN HET GERECHTSHOF LEEUWARDEN)

Inzake:

SMEDEMA/OM

Parketnummer: 24-000316-09

Regiezitting

Maandag 12 december te 15:50 uur

PLEITNOTITIES MR. H. FEENSTRA

Een bewogen rechtsgang in eerste aanleg. Die vaststelling is in ieder geval op zijn plaats.

Ik recapituleer kort;

 • dat de dagvaarding is uitgebracht op 13 januari 2009 tegen de (politierechter)zitting van 9 februari 2009. Ik denk dat we in retrospectief mogen vaststellen dat dat voor een zaak als de onderhavige een te korte termijn van dagvaarden is;
 • als we de heer Smedema mogen geloven (en ik heb geen enkele reden om in dit opzicht aan zijn woorden te twijfelen), heeft hij zelf op het uitbrengen van de dagvaarding aangedrongen. Vergelijk zijn brief van 29 januari 2009 (onder de kop “Verzoek om uitstel zitting 9 februari 2009”): “Het OM/parket heeft opzettelijk er voor gezorgd, dat Hans Smedema pas op 15 januari de dagvaardig (sic) ontving en pas op 20 januari 2009 het dossier via de advocate kreeg. Nota bene na zelf (!) aandringen op spoed.” Dat is een a-typische gedragslijn voor een verdachte. Zo overtuigd is Smedema van zijn eigen gelijk. Zo gebeten was hij (en is hij) om zich in rechte te verantwoorden voor schriftelijke uitlatingen die door de politierechter zijn gekwalificeerd te zijn smadelijk;
 • dat op 21 januari 2009 mr. P.A. van der Vliet een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de dagvaarding. Hij heeft daarbij met name aansluiting gezocht bij een schrijven van verdachte zelf. De zaak is zo gecompliceerd, dat voor de inhoud van de zaak aansluiting moet worden gezocht bij de verslaglegging van de verdachte zelf. Dat die niet (of althans niet in alle gevallen) zijn argumenten kracht kan bijzetten met documenten is nu juist inherent aan de ‘doofpot’ die hij tot uitgangspunt neemt;
 • na het indienen van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding desisteerde mr. van der Vliet (vanwege belangenverstrengeling) ten faveure van mr. Canoy. Namens hem ging op 29 januari 2009 een verzoek uit aan de officier van justitie om de getuigen op te roepen zoals aangegeven in het schrijven van verdachte d.d. 29 januari 2009. Dat is hetzelfde schrijven dat als bijlage bij de appelschriftuur gaat. Ofschoon uitgangspunt natuurlijk is dat een raadsman de verzoeken van een verdachte stroomlijnt en vorm geeft (zeker in een ingewikkelde zaak als de onderhavige) vraag ik uw begrip voor het feit dat dat in deze zaak een vrijwel onmogelijke opgave is. Cliënt heeft zeer specifieke ideeën, heeft zeer nadrukkelijke wensen, en het feit dat die in voorkomend geval redactioneel te wensen overlaten, kan geen afbreuk doen aan zijn recht om ook zelf invloed uit te oefenen op zijn strafproces. Het meest overtuigende argument daarvoor is dat de politierechter de zaak inhoudelijk heeft behandeld ook al werd Smedema in eerste aanleg niet door een advocaat bijgestaan. Wij zien onze rol als een procesbewakende rol en een – waar mogelijk – dempende rol. Cliënt heeft natuurlijk aanspraak op rechtsbijstand ook al is hij zelf zeer gearticuleerd in zijn wensen en ook al is hij zeer geëmotioneerd door de reeks van gebeurtenissen. Het zou juist in zijn geval een teken zijn van indifferentie, om hem aan zijn lot over te laten. De moeilijkheden waar wij als advocaat op stuiten gelden voor alle advocaten en dat is dus geen reden om de zaak neer te leggen;
 • de dag nadat mr. Canoy zijn getuigenverzoeken doet legt hij de verdediging weer neer. Daarvan had Smedema al op 29 januari 2009 melding gemaakt; hij had problemen om de door mr. Canoy gevraagde betaling te voldoen. In dat schrijven (van 29 januari 2009, onder het kopje “verzoek om uitstel zitting”) zet de heer Smedema een en ander uiteen.  Hij brengt daarin tevens in kaart de moeilijkheden die hij heeft om een andere advocaat in te schakelen;
 • bij de behandeling van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding geeft Smedema aan te willen worden bijgestaan door een raadsman. Hij brengt andermaal in kaart welke problemen hij heeft ondervonden. Je kunt Smedema toch niet aanrekenen dat een advocaat zich terugtrekt wegens tegenstrijdige belangen. Je kunt Smedema toch niet aanrekenen dat een advocaat zich terugtrekt wegens betalingsperikelen. Je kunt Smedema toch niet aanrekenen dat hij na deze problemen niet in staat blijkt (gegeven de korte termijn van de dagvaarding) een andere advocaat te vinden die ter zitting kan occuperen. Dat zijn de problemen waar Smedema tegen aan is gelopen en het is onder die omstandigheden zeer ten onrechte dat zijn nadrukkelijke verzoek om aanhouding, opdat hij zich van rechtsbijstand kon voorzien, niet is gehonoreerd.

Ik vind het met name wrang in het licht van het feit dat de politierechter blijkens het proces-verbaal van de zitting heeft aangegeven dat Smedema de werkelijkheid door een andere bril bekijkt “dan de andere mensen in deze rechtszaal”. Dat die opmerking niet is gemaakt vóórdat de politierechter vonnis wees, en het dus niet a priori als een bevooroordeelde opmerking is aan te merken, laat onverlet dat in die opmerking een zeker waardeoordeel over de psyche van mijn cliënt wordt gegeven en het om die reden te meer in de rede had gelegen dat hij zich had kunnen laten bijstaan door een raadsman. De heer Smedema had nota bene aangegeven dat de zaak hem emotioneel te zeer aangreep om de verdediging zelf te kunnen voeren.

Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.

Hoe dat zich verhoudt met artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht (“Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend”) had ik in het vonnis (of in het proces-verbaal van terechtzitting) wel willen teruglezen. Maar daaraan is geen woord gewijd.

Zomin heb ik in het proces-verbaal van terechtzitting een beschouwing gezien over de betekenis van artikel 16 van het Wetboek van Strafvordering: “Indien de verdachte aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt, dat hij niet in staat is de strekking van de tegen hem ingestelde vervolging te begrijpen, schorst de rechter de vervolging, in welke stand zij zich ook bevindt.” Als nota bene in aangiften/klachten zo nadrukkelijk wordt getwijfeld aan de geestesvermogens van de verdachte, zou daar dan (bij veroordeling althans, bij strafoplegging althans) geen beschouwing aan moeten zijn gewijd?! Bij een verdachte die zich niet door een raadsman kan laten bijstaan?!

Mijn stelling is niet dat er iets schort aan de geestesvermogens van de heer Smedema. Mijn stelling is wel dat als een rechter (in casu de politierechter) twijfelt aan de geestesvermogens de rechter zich zal hebben uit te laten over de reikwijdte en betekenis van artikel 16 Sv. en artikel 39 Sr.

Aangever B. verklaart op pagina 13 dat zij een persoon is geworden in de leefwereld van Hans Smedema. Aangeefster W. J. verklaart op pagina 60 en 61 over psychiatrische inmenging en over een waanstoornis. Aangever D. refereert nota bene aan eigen teksten van Smedema, waar het diagnoses van psychiaters betreft. Aangeefster Klaziena J. (schoonzuster van mijn cliënt) maakt ook gewag van het feit dat hij aan een waanstoornis zou lijden.

Onder die omstandigheden had de politierechter inderdaad moeten aanhouden, inderdaad een raadsman moeten toestaan, misschien zelfs de vervolging hebben moeten schorsen, maar in ieder geval niet hebben kunnen veroordelen met strafoplegging.

Mijn cliënt heeft er echter alle vertrouwen in dat hij bij Uw Hof aanspraak heeft op een faire procesgang. In het kader van deze regiezitting worden daarom de tekortkomingen in de eerste aanleg niet nader besproken. Cliënt houdt zich op dit punt natuurlijk wel alle rechten voor.

Het is ook een proeve van gemakzucht (op z’n minst) dat het vonnis niet is uitgewerkt. Al was het maar ten behoeve van het hof. De politierechter had moeten aangeven in welke publicaties, op welke bladzijde, de heer Smedema zich zou hebben uitgelaten als in de bewezenverklaring is vervat. De steller van de tenlastelegging had het al eerder in de dagvaarding moeten specificeren. Zo kunnen wij het ook voorzitter!; bij de inhoudelijke behandeling zal op dat punt zeer nadrukkelijk worden ingegaan.

In mijn schrijven van afgelopen vrijdag heb ik 17 getuigen opgegeven. De inhoud van dat schrijven kan als hier herhaald en ingelast worden beschouwd. Zo ook de inhoud van de appelschriftuur en vooral de brief van cliënt zelf d.d. 29 januari 2009, die aan de basis ligt van die appelschriftuur.

(Getuigen worden per geval genoemd en gemotiveerd, maar hier op deze Blog voorlopig weggelaten.)

De getuigen ad 6 tot en met 17 zijn niet eerder gehoord. Cliënt wenst in deze strafzaak (waarin hij is veroordeeld, waarin hem een straf is opgelegd) zijn verdedigingsrechten ten volle te benutten. Ofschoon hij zich thans (in tegenstelling tot in eerste aanleg) door een raadsvrouw kan laten bijstaan, betekent dat niet dat daarmee zijn eigen inbreng in deze strafzaak is komen te vervallen. Zijn rechten uitoefenende, zijn visie op deze strafzaak volgend, komt hij tot het verzoek ook nog andere getuigen te horen dan de getuigen in het politiedossier. Het is ook een betrekkelijk onevenwichtig politiedossier; alleen de aangevers zijn gehoord en niet de personen over wie cliënt in zijn verklaring spreekt.

Aldus heeft cliënt het verzoek ook nog de getuigen 6 tot en met 17 te horen. Met het oog daarop verzoekt hij het hof acht te slaan (naast de gewraakte publicaties die onderdeel uitmaken van het dossier) op de brief van 29 januari 2009 en de nadere toelichting die daarop heden is gegeven. Zo dat uw hof geraden voorkomt, kan cliënt daarop nog een nadere toelichting geven.

Voor de goede orde gaat het stuk “Getuigen nader gemotiveerd” nog als bijlage bij deze pleitnotities.

Einde pleidooi

Gezien de discussie over horen getuigen dat zou vallen onder het noodzaak criterium, of het ruimere verdediging criterium, wees Hans Smedema voorzitter mr. Roessingh op het feit dat gezien de extreme omstandigheden zoals geen advocaat aanwezig in eerste aanleg, en veel meer(politie, OM en justitie werken omgekeerd aan hun missie en plegen fraude!), volgens de Hoge Raad in 2006 alle getuigen en verzoeken tot onderzoek naar het ruimere criterium beoordeeld moeten worden. Zie onderzoek Ellemiek Scheffer van 1-9-2009! Zie Post Motivering onderzoek en getuigen!

Kan ook zijn dat men sluw de zaak terugverwijst naar de rechtbank Leeuwarden? Dan kan men weer 3 jaar de zaak traineren, dan weer opnieuw hoger beroep met weer 3 jaar traineren en zijn we dus 6 jaar verder. Steeds meer getuigen zijn dan ziek of al gestorven en Koningin Beatrix en ministerraad en alle betrokken ambtenaren gaan prachtig mooi vrijuit!

Besluit al op 23-12-2011 was dat eerst de 5 klagers gehoord gaan worden en de andere getuigen eerst aangehouden. Op zich logisch en verstandig besluit, als men die andere getuigen tenminste later toestaat! Hoopgevend op verloop rest, maar alleen een simpel DNA-testje van 500 euro kan deze zaak glashelder definitief oplossen! We wachten rustig in het Spaanse zonnetje af.

Horen getuigen zal op 19 maart en 16 april plaatsvinden! Vragen per getuige/aanklager schriftelijk aan Moszkowicz meegedeeld op 18 januari 2012.

Rechtbank Leeuwarden gelast deskundigenonderzoek door psychiater Kemperman uit leek via NIFP. Zie voor de documenten net  boven pleidooi, waar op sluwe wijze de echte opdracht op pagina 1 van 2 ontbreekt!

Hans Smedema heeft ondanks dan zware hertraumatisatie als slachtoffer, besloten om WEL naar de zitting van Hoger Beroep Gerechtshof Arnhem te gaan! Hij wil pertinent zelf kunnen publiceren over deze politieke rechtszaak!

Het spreekt vanzelf dat Hans Smedema iedere uiteindelijke uitslag van het Hof, positief of negatief zal moeten negeren tot aan zijn gerechtvaardigde eisen van stopzetten en openbaar maken doofpot is voldaan!

Later meer…

Hans Smedema, vluchteling voor de vervolging door Nederland, Xalo/Jalon, Spain

Mr. A. Moszkowicz zelf?

Dringende brief om opheldering aan mr. A. Moszkowicz in Hoger Beroep Hans Smedema Affaire

De behandeling van de Hans Smedema affaire bij Moszkowicz Amsterdam verloopt tot op heden abnormaal stroef, dus onderstaand verzoek om opheldering gezonden. Ook bij eerdere advocaten, met name Gerrit Ham(deskundige ambtenarenrecht om alle betrokken ambtenaren buiten schot te houden) tijdens de cruciale procedure 337/87 Leeuwarden onrechtmatige ontslag-directeur-zaak Leeuwarden, bleek dat mijn broer mr. Johan Smedema in direct overleg met Gerrit Ham en rechters over mijn zaak besluiten heeft genomen. En dit heimelijk en achterbaks zonder Hans Smedema als slachtoffer daar zelf in te kennen! Blijkbaar is door het Koninklijke besluit mbt een doofpot op medische gronden van destijds Juliana, de volledige controle over het leven van Hans Smedema en zijn vrouw bij destijds mr. Johan Smedema neergelegd zonder dit cruciale feit hun mee te delen! Sinds 2003 vermoedelijk Godfather en maffialeider Tjitte de Jong uit Norg.

Verzoeken van Hans Smedema zijn dan blijkbaar ondergeschikt aan die van Tjitte de Jong die blijkbaar al heeft besloten om Hans te laten veroordelen en geen onderzoek en getuigen toe te staan, of die te laten zwijgen of zelfs met toestemming liegen. Maar dat kan alleen als Moszkowicz daaraan meewerkt! Wat onvoorstelbaar is gezien zijn integere opstelling in andere zaken. Of hij ziet toch andere mogelijkheden?

Zoals het tot nu toe gaat, zal het op 12 december 2011 gewoon een snelle veroordeling worden met verplichting om verkrachters en medeplichtigen schadevergoeding te betalen, omdat helemaal geen getuigen en onderzoek zullen worden toegestaan in opdracht Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM). Leider op dit moment vermoedelijk dus Tjitte de Jong uit Norg, en/of zijn zoon Sietse de Jong die dus zogenaamd legaal(?) controleren dat er geen sprake kan zijn van een eerlijke rechtsgang met horen getuigen en vooral onderzoek waarom er maar liefst 51 politiedossiers voor de rechter verborgen worden gehouden. Het laten behandelen van deze complexe zaak door mr. Feenstra wijst al in die richting. Geen enkele advocaat van naam durft hier blijkbaar aan mee te werken! Om te bewijzen voor het Nederlandse volk, dat er iets niet klopt(fraude) met de onafhankelijke rechtsgang in de Hans Smedema affaire worden alle belangrijke briefwisselingen hier nu gepubliceerd.

14 november 2011, Xalo/Jalon, Spain

Geachte heer mr. A. Moszkowicz,

Via uw advocaat mr. Audrey Wolffs heeft uw kantoor in februari 2009 de verdediging in mijn hoger beroep casus op zich genomen. Waarvoor veel dank. Ze had ervaring met dit soort zaken over amnesie, dissociatie en een oproepbare emotionele persoonlijkheid bij mijn vrouw die daardoor selectief ontoerekeningsvatbaar is.

In overleg met u is toen besloten om mr. Max Moszkowicz jr. naar het parallel opstarten van een civiele procedure tegen de staat te laten kijken. De afspraak daarvoor werd vlak voor de bespreking afgezegd en nooit weer hernieuwd, hoewel dat eerst werd toegezegd. Reden is nog onbekend.

Kort geleden hoorde ik dat mr. Audrey Wolffs uw kantoor had verlaten en dat mr. Baris Kizilocak de zaak zou gaan behandelen. Echter ook deze verlaat net voor de zitting uw kantoor en mr. H. Feenstra neemt nu deze zaak waar. De communicatie met uw kantoor verloopt erg stroef, en zal tot onherstelbare fouten kunnen leiden zoals nu al met wel of geen regiezitting, terwijl Gerechtshof nog niets van de laatste stukken heeft ontvangen. En ze vrijwel zeker niet in staat zullen blijken om de feiten hier, gezien betrokkenheid Kroon en daardoor buiten werking zijn WOB, te kunnen vaststellen.

Mevr. Feenstra is een advocaat zonder ervaring met dit soort complexe zaken, wat ook blijkt uit haar reactie op mijn concept Appel memorie. Ik heb uw kantoor gekozen omdat het hier om een zaak gaat die de beroemde Franse Dreyfus affaire ver overtreft. Namelijk een politieke samenzwering met beroep op staatsveiligheid wegens Koninklijke betrokkenheid, waarbij heimelijk bewijzen worden weggewerkt en de controle over mijn leven hoogstwaarschijnlijk door zwager Tjitte de Jong uit Norg heimelijk in samenwerking met justitie wordt uitgeoefend.

Ook is mij gebleken dat advocaten daaraan blijkbaar moeten meewerken. Zoals eerder Wim Winkel, Gerrit Ham, Ad Speksnijder, Johan Verwilligen. Dat is een complicerende factor en tegen de rechten van de mens. Ik ga er zonder meer van uit dat als u als zeer betrouwbaar en integer advocaat ook maar iets zou merken van die invloed door derden, u mij zou waarschuwen en de opdracht terug geven. Ik beslis over mijn eigen leven en mede dat van mijn vrouw, zolang ze dat zelf nog niet kan.

Onder deze omstandigheden, mede gezien mijn gedetailleerde concept Appel memorie, is behandeling van deze complexe zaak door een aankomend advocaat onacceptabel en ook ethisch gezien onbegrijpelijk. Hans Smedema wordt hoogstwaarschijnlijk al tijdens de zitting op 12 december 2011 iedere verdediging en onderzoek weer geweigerd en even snel veroordeeld. Net als bij politierechter Jeroen van Bruggen die ieder verweer zelfs zonder advocaat afwees. Gerechtshof weigert nu feitelijk al een regiezitting en wil in één mondelinge snelle zitting deze complexe zaak van noodweer onder de tafel vegen. Feitelijk al partijdig, want men neemt vooraf al aan dat Hans Smedema wel gek zal zijn, en moet nu al gewraakt worden.

Ik verzoek u dan ook dringend, dat u zelf bij deze zitting aanwezig bent, omdat ik groot vertrouwen heb in uw kennis en kunde. Als u verantwoordelijk bent en toezicht houdt op alles kan natuurlijk wel iemand anders zoals mevr. Feenstra veel zaken voor u organiseren. Misschien was dat ook wel de bedoeling, maar toch goed om deze zaak vooraf scherp te stellen. De rest van mijn/ons leven hangt hier vanaf. Dat zult u ongetwijfeld met mij eens zijn. Ik heb niet voor niets al eerder politiek asiel in Amerika gevraagd tegen de vervolging in Nederland.

Als u het zelf afwijst blijft nog een andere zeer ervaren advocaat binnen uw organisatie over. Graag hier per omgaande duidelijkheid over, omdat uitwijken naar een ander kantoor gezien de tijd steeds moeilijker wordt.

Ook is nu al vrijwel zeker dat ik dus in cassatie zal moeten gaan en ook dat vereist nu al de juiste stellingen! Een aankomend advocaat is daarvoor volkomen ongeschikt.

Voor de keuze tussen regie of direct inhoudelijk zal het hof toch eerst over alle informatie moeten beschikken. Dus mijn Appel concept zal na controle, verbetering en aanvulling door Moszkowicz eerst naar Gerechtshof verzonden moeten worden. Volgens destijds Audrey Wolffs moest dat alle documenten bevatten omdat immers mijn vele aangiftes eerder werden geweigerd(Kroon), terwijl klagers wel aangifte mochten doen.

De motivering van de AG is mij onbekend, ik verzoek dan ook om alle stukken die van Gerechtshof komen, te scannen en per email aan mij te zenden. Mijn vrouw ontving voor mij een dagvaarding, hebt u die ook gekregen? Graag ook die scannen en emailen. Per post duurt veel te lang naar Spanje.

Ik sta dus NIET toe dat er cruciale zaken verwijderd worden. Het mag taalkundig verbeterd worden en vooral juridisch aangevuld. Zeker gezien in cassatie gaan noodzakelijk zal blijken. Het zelfverdediging, noodweer, etc. zal daarom uiterst precies omschreven moeten worden met redenen waarom dat het geval is hier.  Als het stuk verweer/pleidooi van 6-2-2009 opnieuw moet worden ingebracht, dan zijn dat nog eens 63 pagina’s! Graag bericht of dat moet? Graag een voorstel uitwerken en voor akkoord aan mij zenden, voordat het naar Gerechtshof gaat.

In deze zaak gaat het om zelfverdediging, noodweer, (psychische) overmacht, Avas, ontbreken materiële wederechtelijkheid, uitlokking en art. 261, lid 3 noodzakelijk verdediging. Dus moet aangetoond worden dat gezien de context, dus o.a. politieke samenzwering, weigeren normale burgerrechten en dringend noodzakelijke medische hulp voor zijn vrouw, o.a. ook weigering tot doen van aangifte, Hans Smedema wel verplicht was om deze zaak publiekelijk bekend te maken.

Dat is verder gedetailleerd in mijn concept Appel memory beschreven. Alleen een inhoudelijk onderzoek naar mijn stellingen door een AG, of PG kan eenvoudig vaststellen dat hier sprake is van overmacht door een medische politieke samenzwering. Zelf met getuigen die al of niet de waarheid mogen vertellen gezien beroep op staatsveiligheid en buiten werking zijn WOB, is een domme weg. DNA/vaderschapstest(klager Rieks P. is de vader jongste zoon) is wel noodzakelijk, nadat legale vervalsing op grond van de nog lopende medische doofpot onmogelijk is gemaakt. Maar dat kinderen niet van Hans Smedema zijn, is al bekend bij justitie, familie en medici, dus ik zie niet in dat wij nog eens moeten bewijzen wat al bekend is bij justitie maar opzettelijk met beroep op de medische doofpot wordt verzwegen! Het openen van hun blijkbaar geheime files na stopzetten doofpot, is veruit de eenvoudigste weg.

Cruciale getuigen zijn echter: genoemde Mr. W.R. Ruud Rosingh, Elise B. uit Uden, mr. Holz procedure 337/87, Jan Peter Balkenende als voorzittier ministerraad(Kroon), mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1972 als leider naar justitie, Tjitte de Jong uit Norg sinds 2003 idem. Psycholoog Ellert Nijenhuis GGZ Assen kan mbt amnesie en dissociatie in algemene zin al mijn stellingen bevestigen. Hij deed dat al eens telefonisch. Ook in mijn stuk pleidooi 6-2-2009 uit de zitting 9-2-2009 is uitgebreid daar op ingegaan.

Vooraf aannemelijk maken dat ze tijdens een onder ede gevoerd zwaar verhoor deze samenzwering zullen erkennen, is onmogelijk bij een legaal lijkende samenzwering van deze omvang. Maar onderzoek AG kan dat wel eenvoudig vaststellen. Mijn onderzoekswensen liggen dus op het vlak van die context en zelfverdediging. Ik zal ze hieronder nog kort herhalen.

Het uitnodigen van deskundige Ellerst Nijenhuis over amnesie en oproepbare emotionele persoonlijkheid om de mogelijkheid van het gelijk van de stellingen van Hans Smedema over zijn vrouw voor het Gerechtshof te bewijzen, lijkt gewenst.

Cruciaal is ook om vooraf informatie te verkrijgen over het bestaan van een oude medische doofpot/verzwijging voor patiënten van ernstige trauma’s/misdrijven, zogenaamd omdat het zo/te erg zou zijn? Deze moesten speciaal Koninklijk goedgekeurd worden, wat het staatsveiligheid maakte. Een onderzoek door de AG kan dat eenvoudig vaststellen.

Maar misschien kunt u dat ook achterhalen? Die oude regeling stopzetten lost alles direct op. Tips van politierechter Jeroen van Bruggen en rechters wrakingskamer gingen over ‘iets herroepen’ en ‘bezwaar stoot.’ Dus het herroepen van iets onbekends,  zal die oude doofpot kunnen stoppen?

Ook belangrijk in deze zaak is het feit dat van Hans Smedema nooit verwacht mag worden dat hij als leek en zonder opsporingsbevoegdheid zaken nog eens moet bewijzen, die allang bij justitie zelf bekend zijn, maar voor iedereen verborgen worden gehouden op grond van een hem onbekende medische doofpot. Dit is een cruciale stelling! Justitie moet alle files gewoon ter beschikking stellen aan de rechters.

Ik zond een email over het doen van aangifte tegen zwager Tjitte de Jong en zijn zoon Sietse de Jong die onder valse en misleidende omstandigheden Hans Smedema een heimelijke positieve aanbeveling aftroggelden, die Tjitte de Jong tegen de wens van Hans Smedema in, heimelijk en achterbaks tot leider van de familie naar justitie heeft gemaakt. Omdat mij het doen van aangifte is verboden roep ik uw hulp in om dat af te dwingen. Kan dat zonder mij, of moet dat zodra ik op Nederlandse bodem ben? Op mijn eerdere bericht is nog geen antwoord ontvangen. Als bijlage een onderzoeksrapport van K2 Recherche dat smaad en laster bewijst zodra inderdaad wordt vastgesteld dat Tjitte op dat moment sinds 2003 als heimelijke leider fungeerde naar justitie en hij dus heeft gelogen en Hans Smedema opzettelijk heeft zwart gemaakt.

Ook zond ik een bericht over psychiater Russo van Psyon, die een heimelijke diagnose stelde, maar wel eens de medische doofpot aan mij kan willen openbaren. Ook Amersfoortse gaf geen antwoord op vragen daarover. Het is dus zaak om dat af te dwingen. Beide moeten aansprakelijk gesteld worden voor achterhouden cruciale informatie en dan schadeplichtig worden bij het onnodig verliezen van het hoger beroep met betalen boetes aan de verkrachters van mijn vrouw en medeplichtigen. Zie eerder bericht met kopie brief Psyon. Ook op die brief is van uw kantoor nog geen antwoord ontvangen.

U was al op de hoogte van het feit dat ik in het belang van Nederland en een controleerbare situatie voor iedere onderzoeker, alle documenten met volledige namen openlijk publiceer op mijn Blog hanssmedema.eu.

Dus ook mijn concept appel memorie e.d., uw eerdere opmerking uit begin 2009 over getuigen die dan kunnen samenzweren is daarbij voor mij van ondergeschikt belang.  Openheid en publieke verontwaardiging is in deze zaak cruciaal.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema

03727 Xalo/Jalon, Spain

Onderzoekswensen AG vooraf aan inhoudelijke zitting:

Omdat context hier als reden voor publiceren wordt genoemd

 1. Vaststellen dat er sprake is van een legaal lijkende doofpot op medische gronden en Koninklijk goedgekeurd. Maar op valse en gefabriceerde gronden. Leider namens familie sinds 1972 mr. Johan Smedema uit Gennep. Getuige en klager, Elise B. uit Uden die bij hem in dienst was en tevens parttime justitie ambtenaar. De laatste dient dus eerst gevrijwaard te worden om ambtsgeheim te doorbreken.
 2. Op dit moment ligt de leiding vermoedelijk bij Tjitte de Jong uit Norg sinds 28 februari 2003.
 3. Vastgesteld moet worden op welke documenten dit gebaseerd is, en waarom Hans Smedema en zijn vrouw daar nooit van op de hoogte gesteld zijn. Hans Smedema wordt daardoor op onterechte gronden voor ‘geestelijk gestoord’ uitgemaakt.
 4. Tijdens het huwelijk van Hans Smedema met zijn vrouw moest door justitie meegetekend worden op los vel. Dus justitie zag toe op en controleerde het leven van Hans Smedema al op 23 februari 1973!
 5. Vaststellen dat advocaten en rechters blijkbaar moeten meewerken aan deze doofpot zonder hun cliënt dat cruciale feit mee te delen. Getuigen mr. Holz uit procedure 337/87 en advocaat Gerrit Ham(ambtenarenrecht).
 6. Vaststellen dat de Kroon hier zelf bij betrokken is door destijds de handtekening van de bedrogen Koningin Juliana. Oud MP JanPeter Balkenende heeft als voorzitter Ministerraad en onderraad, samen met Donner en Hirsch Ballin kennis over deze zaak en noemt in zijn brief dat hij ‘hoopt dat partijen er samen uitkomen’. Maar welke partijen is niet meegedeeld. Betrokkenheid Kroon bewijst dan beroep op staatsveiligheid en nationaal belang.
 7. Ook kan vastgesteld worden waarom hoofd Officier Justitie Den Hollander in 2004 schriftelijk bevestigde dat mijn vrouw inderdaad slachtoffer is! Dat sluit dan het ‘geestelijk gestoord zijn’ van Hans Smedema al uit.
 8. Ook heeft Hans Smedema volgens hem succesvol aangifte gedaan bij Politie Drachten op 26 april 2004 tegen beledigden en anderen, maar is dit in opdracht Kroon pas maanden later in september gestopt. Dan is art. 265 Sr van toepassing. Nagegaan moet worden waarom de Kroon dit heeft tegengehouden na informatie te hebben ingewonnen via Minister Veerman van ir. Klaas Keestra NOM.
 9. Vastgesteld moet worden dat Rieks P. inderdaad de vader is van de jongste zoon van Hans Smedema en zijn vrouw. Omdat volgens mijn vrouw ze nooit vreemd is gegaan en nooit verkracht is, bewijst dat feit dat Hans Smedema gelijk heeft en dat ze ernstig ziek is en nog steeds weerloos! Noodweer dus en bewijzen mbt kinderen zijn vervalst.
 10. Bij GGZ Drachten liggen geheim gehouden medische files die mijn stellingen bewijzen mbt mijn vrouw en de doofpot. De AG dient deze op te vragen en te onderzoeken waarom Hans Smedema en zijn vrouw die cruciale informatie werd onthouden, met groot financieel en emotioneel nadeel.
 11. Cruciaal is het schriftelijk bevestigde feit(zie productie 1 uit zitting 9-2-2009) dat uroloog Smorenburg in Drachten vaststelde dat bij beide zaadleiders sprake was van een onderbreking, en dat hij invasief onderzoek voorstelde om te bewijzen hoe er aan Hans Smedema geknoeid was. Dat werd hem echter in opdracht doofpot verboden. Door wie en op welke gronden? Waarom was dat nodig?
 12. Idem, waarom was het nodig om DiaSana in Mill af te huren door justitie en een valse MRI scan te produceren? Wie gaf daar opdracht toe? Met welk recht en waarom? Zie productie 4 uit 9-2-2009.
 13. Als met een beroep op de staatsveiligheid en nationaal belang wegens betrokkenheid Kroon en Koningin, de AG niet in staat is om deze feiten vast te stellen, dan is deze rechtbank onbevoegd en moet de zaak geseponeerd worden?

Al deze zaken samen schetsen de gruwelijke context en een toestand van psychische overmacht voor Hans Smedema, die immers zijn nog steeds weerloze en bedrogen vrouw moest beschermen en de juiste medische hulp laten geven. Wat niet kon door deze doofpot over de vele verkrachtingen, en de weigering van vervolging door OM en Justitie op grond van een heimelijke doofpot. Van Hans Smedema kon redelijkerwijs niet meer worden verwacht welke wetten nu nog wel of niet voor hem van toepassing waren. Hij leek buiten de wet te zijn geplaatst.

Bewijzen worden daarbij opzettelijk vernietigd, of gemanipuleerd. Van Hans Smedema kan en mag nooit verwacht worden dat hij als leek, het moet opnemen tegen een gruwelijke overmacht die bovendien zich verbergt.

Door de doofpot en samenzwering neemt zijn vrouw foutief aan dat haar man ‘gek’ zou zijn geworden, wat een onjuiste opzettelijke voorstelling van zaken is die inmiddels jarenlang het samen leven vrijwel onmogelijk maakt. Hans leeft daarom met hoge extra kosten in Spanje en zijn vrouw argeloos, weerloos en bedrogen in Nederland.

Meer onderzoek kan tijdens de inhoudelijke zittingen vastgesteld worden.

Einde brief **********

Latere uitgebreidere onderzoekswensen Onderzoekswensen AG vooraf aan inhoudelijke zittin1

En motivering getuige JanPeter Balkenende en andere getuigen Getuige Oud Minister President JanPeter Balkenende

Mr. Baris Kizilocak blijkt per 1 december Moszkowicz ook te verlaten. Zeer merkwaardig dat Moszkowicz geen ervaren advocaat op deze zaak zet die blijft. De kennis van Kizilocak is immers al weer verdwenen! Kizilocak bevestigde wel dat de gang van zaken tijdens de zitting politierechter Jeroen van Bruggen totaal onrechtmatig is geweest! Terugverwijzing rechtbank zou zeker een mogelijkheid zijn. Ook acht hij beroep op zelfverdediging principe mogelijk. Hij stelde dat transcript zitting NIET op de te vragen was, ondanks mijn stelling dat daar fraude werd gepleegd en PV-zitting gemanipuleerd/fraude, wat volgens mij natuurlijk onzin is want kon volgens eerder Audrey Wolffs wel! Hij vond geen begin van aannemelijkheid en dus geen mogelijkheden om diverse getuigen op te roepen, wat weer onzin is als staat/justitie hier ZELF de bewijzen daarvan vernietigen en manipuleren! Ik heb hem gewezen op het feit dat wetten zijn geschreven vanuit de presumptie dat Justitie/OM en Politie normaal werken, wat hier nooit het geval is geweest! Dus gelden die wetten dan ook niet meer! Belangrijk cassatie middel!

Waarom niet met hulp Moszkowicz aangifte gedaan tegen alle klagers?  Immers werd eerdere aangifte/onderzoek geweigerd!

Patroon…: procedure 337/87 werd cruciale hoorzitting buiten uitspraak gehouden, Politieverhoor Bolier maart 2008 mocht NIET opgenomen ondanks meenemen opname apparaat,  PV vals en gestuurd, transcript zitting 9-2-2009 wordt nu dus ook niet verstrekt! Hoogstwaarschijnlijk dus ook geen transcript zitting 12-12-2011 mogelijk! Men wil Hans Smedema buiten spel zetten ZONDER pottenkijkers!

Mr. Comans zal nu deze zaak verder voorbereiden gaf hij mondeling aan en er is een afspraak gemaakt voor overleg.

Tijdens de regiezitting op 12-12-2011 gerechtshof Arnhem was alleen mr. H. Feenstra aanwezig en het is nog steeds niet bekend of mr. A. (Bram) Moszkowicz bereid is om zelf in actie te komen bij het misdrijf van de eeuw, ernstiger dan de beroemde Franse Dreyfus affaire! Tijd om een andere advocaat te zoeken is er niet meer, dus kan nu alleen nog maar afgewacht worden en gepubliceerd hoe het is afgelopen later en waar het fout is gegaan.

Hans heeft besloten om ondanks de zeer slechte vooruitzichten en het ernstige vermoeden van een vooraf al(doofpot) verloren Hoger Beroep, toch correct op de zitting 12-12-2011 in Arnhem aanwezig te zijn zodat er over gepubliceerd kan worden later. Hij zal daar vrijwel uitsluitend als waarnemer optreden en geen discussie aangaan met rechters. Een enkel statement vooraf en verder vrijwel niets zodat duidelijk wordt wat er achter de schermen plaatsvindt. Het is een politiek proces mbt een politieke samenzwering en er zal GEEN recht worden gedaan!

Gezien eis voorzitter mr. Roessingh als een kip zonder kop en AG mr. Pastoor om Hans een psychiatrisch onderzoek af te laten nemen heeft Hans Nederland alweer verlaten en is op 15 december in zijn woonplaats Jalon Spanje terug gekeerd. Volgens de voorzitter schijnt het dat Hans alles verzint, waarbij ze dan gemakshalve dan maar de 1000 pagina’s met controleerbare feiten en de 17 aangevraagde en gemotiveerde getuigen, maar even vergeet?

EVRM stelt:

Artikel 13 – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.

Artikel 6 – Recht op een eerlijk proces

 1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privéleven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.
 2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
 3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:
 1. a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
 2. b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;
 3. c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;
 4. d. de getuigen à charge te ondervragen of doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;
 5. e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal, die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.
Beide artikelen zijn hier voor Hans Smedema NOOIT toegepast!

Hans accepteert niet de bevoegdheid van het gerechtshof in Arnhem om over deze zaak te beslissen zonder dat alle feiten en verborgen gehouden documenten bovenwater zijn gehaald en dus de doofpot publiekelijk geopenbaard is. Hun vonnis zal Hans dan ook totaal negeren, zelfs als hij niet schuldig gevonden zou worden, en doorgaan met publiceren en aanvallen van alle betrokkenen tot men(Kroon) met deze huiveringwekkende  doofpot stopt en alles openbaar is gemaakt naar het Nederlandse volk.

Schadevergoedingen zullen ook nooit vrijwillig betaald worden aan de verkrachters van zijn vrouw en hun medeplichtigen. Er wordt al een nieuwe politiek asiel aanvraag voorbereid om de vervolging door Nederland tegen te gaan.

Hans vloog op 7 december naar Nederland, maar keerde op 15 december al weer terug gezien de huiveringwekkende corrupte behandeling in Nederland.

Later meer…

Hans Smedema, vluchteling voor heimelijke vervolging door Nederlandse Staat/Kroon, Xalo/Jalon

Motivering onderzoek!

Motivering onderzoek en getuigen Hoger Beroep strafzaak Hans Smedema affaire!

Cruciaal in de Hoger Beroep casus van de smaad & laster strafzaak tegen de gruwelijk bedrogen Hans Smedema zijn de eisen die worden gesteld aan een onderzoek en aan het horen van getuigen!

 1. De verdediging dient een onderzoek en te horen getuigen voldoende te motiveren, waarbij belang verdediging op eerlijke rechtsgang voorop staat!
 2. In deze casus heeft het OM opzettelijk(opdracht Kroon) een foutief beeld van Hans Smedema neergezet voor rechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden op 9-2-2009 en ook nu al in Hoger Beroep voor het gerechtshof Arnhem. Namelijk ‘Hans Smedema is waanzinnig en publiceert wanen!’ Nog ernstiger, rechter is vooraf beïnvloed en heeft in opdracht Kroon op grond van Hans Smedema en het Nederlandse volk onbekende geheim gehouden wetten of speciale achterbakse en gewetenloze Koninklijke regelingen, meegewerkt om dit beeld opzettelijk in stand te houden door iedere verdediging te verbieden!
 3. Politierechter Jeroen van Bruggen heeft de afwijzing van aanhouding, onbevoegd zijn gezien beïnvloeding rechters procedure 337/87, afwijzing recht op advocaat en voldoende tijd, afwijzing vooronderzoek vaderschap verkrachter Rieks P. en afwijzing horen getuigen onvoldoende gemotiveerd. Zaak dient daarom terug verwezen meervoudige rechtbank, tenzij hier direct recht kan worden gedaan.
 4. Gerechtshof dient een afwijzing ook voldoende te motiveren, en is anders in cassatie bij voorbaat fout! Hans Smedema verwacht GEEN eerlijke rechtsgang en traineren van alles net zo lang tot hij is overleden! Te grote belangen hoge ambtenaren Justitie en Kroon!

Mr. A. (Bram) Moszkowicz stelt over de foute politierechter in pleidooi hoger beroep gerechtshof Arnhem o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

Onderzoek motivering getuigen

Zie uitgebreide onderzoek Ellemieke Scheffer(1-9-2009) over motivering onderzoek en getuigen rwEMScheffer09

Welke criteria dient de strafrechter (in eerste aanleg en in hoger beroep) op grond van wetgeving en jurisprudentie te hanteren bij zijn beslissingen op getuigenverzoeken en verzoeken tot andere onderzoekshandelingen voorafgaande en tijdens de terechtzitting van de zijde van de verdediging, welke overwegingen dient de strafrechter bij deze beslissingen te betrekken en welke eisen worden aan de motivering van afwijzende beslissingen gesteld?

Cruciale conclusies onderzoek:

 1. De rechter kan sindsdien het verzoek alleen afwijzen wanneer hij van oordeel is dat “de verdachte door de weigering van zijn/haar verzoek redelijkerwijs niet in zijn verdediging kan worden geschaad.”
 2. 4.2.2.1.2 Verdedigingscriterium(getuigen minimaal 10 dagen voor zitting genoemd): Specifiek met betrekking tot de motivering van een afwijzingsbeslissing van een getuigenverzoek dat getoetst wordt aan het verdedigingscriterium geldt, dat deze blijk moet geven van het feit dat afwijzing alleen mogelijk is, wanneer de punten waarover de verdachte de getuige wil ondervragen in redelijkheid niet van belang kunnen zijn voor het onderzoek dat de rechter moet doen met het oog op de door hem te nemen beslissingen, of dat redelijkerwijs moet worden uitgesloten dat de getuige iets over die punten zou kunnen of willen verklaren.  Wanneer het Hof haar oordeel slechts baseert op dat het zich voldoende geïnformeerd acht omtrent de motieven, de voorgeschiedenis en de persoon van de verdachte en dat niet te verwachten is dat de verklaringen van bedoelde getuigen/deskundigen daaraan iets zouden kunnen toevoegen of afdoen, is dat naar het oordeel van de Hoge Raad een miskenning van de maatstaf van het verdedigingsbelang.  Wanneer in een getuigenverzoek niet wordt toegelicht waarover de opgegeven getuige zou kunnen verklaren en wanneer dit uit de stukken ook niet duidelijk wordt, dan kan de rechter volstaan met de vaststelling dat niet valt in te zien hoe de af te leggen verklaring voor enige te nemen beslissing van belang zou kunnen zijn.
 3. 4.2.2.1.3 Noodzaakcriterium(getuigen die later noodzakelijk blijken door voortschrijdend inzicht): Met betrekking tot de motivering van de afwijzing van getuigenverzoeken die getoetst worden aan het noodzaakcriterium geldt specifiek, dat zodra het verhandelde ter terechtzitting vanwege een verweer van de verdachte dan wel door de verdediging aan het verzoek ten grondslag gelegde argumenten daartoe aanleiding geeft, de Hoge Raad een uitgebreidere motivering vergt dan de formule van artikel 315 Sv. Dit is een redelijk open formulering, waarbij kennelijk aan de rechter overgelaten wordt te bepalen wanneer die aanleiding er is. Die aanleiding kan er bijvoorbeeld zijn wanneer de verdachte vraagt om uitoefening van zijn ondervragingsrecht door het horen van getuigen die nog niet eerder een verklaring hebben afgelegd en dit verzoek wordt afgewezen. De enkele overweging dat de rechter voldoende geïnformeerd is en dus de noodzaak niet aanwezig is, is dan onvoldoende.
 4. Uit de wet van 2004 blijkt dat (door de voorstellen van het Onderzoeksproject Strafvordering 2001) de visie van de wetgever op het hoger beroep is veranderd. Tot dusver omvatte het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep een geheel nieuwe behandeling. Nu wordt echter het hoger beroep gezien als een voortbouwing op de behandeling in eerste aanleg, waardoor de behandeling in hoger beroep zich toespitst op de geschilpunten (grieven) tussen de procespartijen . De regeling met betrekking tot het horen van getuigen in hoger beroep is als gevolg  van deze visiewijziging ook veranderd. Alleen wanneer de verdachte of zijn advocaat  uiterlijk binnen veertien dagen na het instellen van hoger beroep in een schriftuur waarin de grieven worden genoemd de getuigen opgeeft, is de maatstaf van het verdedigingsbelang aan de orde. Dit criterium is echter zelfs dan alleen van toepassing wanneer deze opgegeven getuigen niet eerder door de rechter-commissaris of door de rechter in eerste aanleg zijn gehoord. In alle overige gevallen is het noodzaakcriterium van toepassing. In 2007 wijst de Hoge Raad ter aanvulling op de huidige regelgeving een belangrijk arrest over de toepassing van het noodzaakcriterium in hoger beroep. De Hoge Raad merkt in deze uitspraak op dat onder omstandigheden bezwaarlijk van de verdachte zal kunnen worden gevergd dat hij een of meer getuigen of deskundigen reeds bij de appelschriftuur opgeeft. De Hoge Raad noemt een aantal voorbeelden van zulke omstandigheden:– bij de uitspraak in eerste aanleg is volstaan met een verkort vonnis en de aanvulling van dit vonnis met de bewijsmiddelen is nog niet binnen de termijn van veertien dagen beschikbaar, – de verdachte heeft (nog) geen rechtsbijstand en hem/haar kon niet worden verweten dat hij/zij niet op de hoogte was van de consequenties van het niet opgeven van getuigen en/of deskundigen, – het belang van het horen van getuigen en/of deskundigen is opgekomen door onvoorziene ontwikkelingen na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de appelschriftuur. De Hoge Raad overweegt dat in dergelijke gevallen de eis van eerlijke procesvoering meebrengt dat de advocaat-generaal of het gerechtshof bij de toepassing van het noodzaakcriterium genoemde omstandigheden betrekt. De Hoge Raad overweegt voorts dat in die gevallen “de concrete toepassing van het noodzaakcriterium niet wezenlijk verschilt van de toepassing van het criterium van het verdedigingsbelang.” Bijzonder aan deze overweging is dat de Hoge Raad hier weliswaar het noodzaakcriterium toepast, maar daarbij opmerkt dat de toepassing van de maatstaf van het verdedigingsbelang in dit geval tot hetzelfde resultaat zou hebben geleid. In bepaalde gevallen liggen de uitkomsten van de twee toetsingscriteria kennelijk niet ver uit elkaar.

Vernietiging vonnis corrupte politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden

Motivatie corrupte Politierechter zitting 9-2-2009 zie PVPolZit9Feb2009

‘Ik heb kennis genomen van al de stukken in deze zaak. (gelogen(!) hufter, want niet van het zeer gedetailleerde pleidooi 63 pagina’s van 6-2-2009!) Ook heb ik kennis genomen van de inhoud van de website www.vechtentegenhetonbekende.nl (gelogen(!) hufter, want in misdrijven chronologisch zijn zeer veel controleerbare feiten genoemd)  en het door u geschreven boek. Ik heb geconstateerd dat u stelt dat er veel dingen in uw leven zijn gebeurd, waarvoor u een aantal mensen en ook de Staat der Nederlanden verantwoordelijk houdt. Ik stel vast dat u heel vergaande beschuldigingen uit, maar dat er behalve uw eigen ideeën hierover, geen enkel bewijs(gelogen(!) hufter, want alleen begin van aannemelijkheid is nodig)  is voor de juistheid van de beschuldigingen. (gelogen(!) hufter, want o.a. uroloog Smorenburg stelt schriftelijk dat er aan Hans Smedema geknoeid is! Jan de Vries stelt dat hij de vader is van een kind!)  Concrete zaken die de bewuste beschuldigingen zouden kunnen ondersteunen, heb ik niet aangetroffen.(gelogen(!) hufter, want er zijn vele tientallen concrete controleerbare zaken genoemd) Er is nog niet eens een begin van bewijs(gelogen(!) hufter, want begin aannemelijkheid is voldoende klootzak) van uw stellingen en beschuldigingen. U gelooft heilig in uw eigen gelijk. Als ik kijk naar de lijst met getuigen die u wilt horen, dan kan ik niet zeggen dat die mensen een bijdrage kunnen leveren aan uw zaak.(gelogen(!) hufter, want dat kan juist wel en is onvoldoende gemotiveerd volgens Hoge Raad)  Ik wijs uw verzoek om aanhouding en uw verzoek om getuigen te horen en een onderzoek te laten doen door de rechter-commissaris dan ook af.’ (in een eerlijk land zou je op staande voet ontslagen worden!) En deze schoft stelt dit allemaal zonder dat er een advocaat bij aanwezig was, waar Hans glashelder meerdere malen om verzocht, en terwijl Hans er veel te emotioneel bij betrokken was en zich dus zonder enige juridische kennis vrijwel niet kon verdedigen!

Mr. A. (Bram) Moszkowicz stelt in zijn pleidooi voor gerechtshof Arnhem o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

De zaak ligt heel simpel: OM stelt Hans is waanzinnig en publiceert wanen. Hans stelt het zijn feiten over verkrachtingen sinds 1972! Dat moet dus even vastgesteld, wat werd geweigerd!

 1. Gezien bovenstaande conclusies heeft rechtbank tijdens zitting 9-2-2009 opzettelijk onrechtmatig gehandeld door alle getuigen af te wijzen, geen advocaat toe te staan, geen uitstel te verlenen, en gevraagde DNA test die verkrachting vrouw Hans Smedema door Rieks P. met vaderschap jongste zoon had kunnen bewijzen, niet toe te staan!
 2. Bewijs hoeft helemaal niet vooraf geleverd te worden, er moet enkel een begin van aannemelijkheid zijn! En nog nooit op deze aarde is er een dergelijke hoeveelheid informatie vooraf verstrekt over een gruwelijke politieke samenzwering en dat zou nog steeds niet het begin van aannemelijkheid zijn?  PLeidooistrafzaakX  Getuigenstrafzaak (2) UitstelX bezwaarschriftsmedema210109-1 BIJLAGE BEZWAARSCHRIFT GERICHT TEGEN DE DAGVAARDING
 3. Op grond bovenstaande onzin van de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen heeft OM in samenwerking met rechtbank een 3 jaar de zaak kunnen traineren! Pure opzet om Koningin, Ministers, ambtenaren en familie voor vervolging te vrijwaren!
 4. Hoogstwaarschijnlijk zijn rechters en advocatuur gebonden aan een Hans Smedema en zijn vrouw volkomen onbekende geheim gehouden wet of speciale Koninklijke regeling, die normale eerlijke rechtsgang onnodig maakt en Hans Smedema opoffert tbv zogenaamde belangen voor zijn vrouw? Na haar hele leven verkracht te zijn, met kinderen daarvan en nog steeds jarenlang door een hel gaande? Onvoorstelbaar!
 5. Of omdat de naam van een gewetenloze en laffe Koningin die toch al onschendbaar is, zogenaamd nog meer beschermd moet worden?
 6. Het diverse malen door Hans Smedema aan Moszkowicz verzochte volledige transcript(letterlijke gesprokene) van de zitting 9-2-2009 wordt NIET verstrekt om bewijs van de corrupte gang van zaken te verbergen! Dat wijst op pure opzet om de fraude tijdens die zitting 9-2-2009 in opdracht Kroon(Koningin Beatrix) voor het Nederlandse volk te verbergen!

Motivering gerechtelijk vooronderzoek

 1. Gerechtelijk vooronderzoek is noodzakelijk omdat van Hans Smedema zonder opsporingsbevoegdheid niet kan worden verwacht dat hij zaken bewijst als via DNA test het vaderschap van Rieks P. van de jongste zoon van Hans Smedema en zijn vrouw! Dat kinderen niet van Hans zijn was al bekend sinds 1975 bij justitie! Ook dat hij onvruchtbaar was gemaakt!
 2. Dat bewijst dan tevens het cruciale feit dat de vrouw van Hans Smedema inderdaad ernstig ziek is omdat ze volgens haar nooit vreemd is gegaan en nooit is verkracht of misbruikt.
 3. OM heeft nagelaten om de stellingen van Hans Smedema voor de zitting 9-2-2009 rechtbank Leeuwarden te onderzoeken, wat het wel wettelijk verplicht was!
 4. Getuige Jan de Vries uit Leeuwarden als jarenlang collega klager Rieks P. moet bij dat onderzoek betrokken, en die kan verklaren dat hij zelf hoogstwaarschijnlijk de zoon is van de oudste zoon en middelste kind van Hans Smedema en zijn nog onwetende weerloze vrouw, en dat hoogstwaarschijnlijk Rieks P. de vader is van de jongste zoon op basis foto’s getoond aan Hans Smedema!
 5. Veel ernstiger is het feit dat op grond van een medische doofpot bewijzen worden vervalst, verborgen en gemanipuleerd in opdracht van Kroon met speciale Koninklijke goedkeuring, en waarbij hoogstwaarschijnlijk alle betrokkenen als verkrachters, familie, ambtenaren en meer, volledige vrijwaring van vervolging door justitie is verleend! De veroordeling van Hans Smedema en het lijden van hem en zijn nog argeloze weerloze vrouw, zijn daaraan blijkbaar ondergeschikt gemaakt. Dat moet in het onderzoek glashelder vastgesteld worden.
 6. Meer feiten vaststellen als gemeld aan Moszkowicz.

Motivering getuigen

 1. Indien nog niet vastgesteld tijdens gerechtelijk vooronderzoek moeten zoveel getuigen gehoord worden als nodig is om gerechtshof Arnhem te overtuigen dat hier sprake is van extreme omstandigheden die een beroep op het zelfverdediging en noodweer principe gerechtvaardigd maken. Aantal en wie is dus mede aan gerechtshof.
 2. Immers tot op heden is geen enkel onderzoek toegestaan in opdracht Kroon om alle bij de verkrachtingen en doofpot betrokkenen tegen vervolging te beschermen!
 3. Het criterium dat getuigen gebaseerd moeten zijn op het strafdossier gaat hier natuurlijk niet op. In het strafdossier wordt opzettelijk bewijs achter gehouden.
 4. Ook het criterium dat in Hoger Beroep de zaak voortgaat op zitting rechtbank, gaat hier niet op omdat die zitting onrechtmatig is geweest!
Later meer…
Hans Smedema, vluchteling voor heimelijke vervolging door Staat der Nederlanden, Xalo/Jalon, Spain